Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Spraw Zagranicznych

Nr Data Porządek obrad
184 29.09.2015 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

           retransmisja posiedzenia

183 29.09.2015 r.
 1. Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Finlandii Przemysławem Grudzińskim -  posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

182 29.09.2015 r.
 1. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi Januszem Skolimowski - posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
181 29.09.2015 r.
 1. Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Marcinem Wojciechowskim - posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

180 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (druk senacki nr 1080, druki sejmowe nr 3835 i 3894).

           retransmisja posiedzenia

179 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (druk senacki nr 1068, druki sejmowe nr 3809 i 3889).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (druk senacki nr 1061, druki sejmowe nr 3762 i 3805).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

          retransmisja posiedzenia

178 01.09.2015 r.
 1. Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym – Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych

w Genewie Piotrem Stachańczykiem - posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych

177 01.09.2015 r.
 1. Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Pakistanu Piotrem Opalińskim -

posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych

176 01.09.2015 r.
 1. Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu oraz w kraju dodatkowej akredytacji, Republice Kirgiskiej, Maciejem Langiem - posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych
175 06.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. (druk senacki nr 1036,  druki sejmowe nr 3665 i 3701).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia