Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Spraw Zagranicznych

 • Spotkanie senatora Włodzimierza Cimoszewicza z Przedstawicielem Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce

 • Spotkanie senatora Włodzimierza Cimoszewicza z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych parlamentu Gruzji Tedo Japaridze, Warszawa, 24 września 2015 r.

 • Spotkanie prezydiów Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Unii Europejskiej z delegacją Amicale Gaulliste, Warszawa,  21 maja 2015 r.

 • Spotkanie Komisji Spraw Zagranicznych z delegacją Irańsko-Polskiej Grupy Przyjaźni Parlamentarnej, Warszawa, 19 maja 2015 r.

 • Spotkanie Komisji Spraw Zagranicznych z delegacją Izby Reprezentantów Nowej Zelandii, Warszawa, 14 kwietnia 2015 r.

 • Spotkanie trójstronne Polska-Rumunia-Turcja, Warszawa 17 marca 2015 r.

 • Spotkanie parlamentarne Grupy Wyszehradzkiej, Bratysława, 24-25 lutego 2015 r.

 • Konferencja międzyparlamentarna na temat Wspólnej Polityki Zagranicznej i Obrony Unii Eurpejskiej, Rzym, 6-7 listopada 2014 r.

 • Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 1-2 grudnia 2014 r.

 • Spotkanie międzyparlamentarne, Ryga, 24 listopada 2014 r.

 • Spotkanie Komisji Spraw Zagranicznych z delegacją Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i Bezpieczeństwa Senatu Republiki Czeskiej, Warszawa, 21 października 2014 r.

 • Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych z wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Stanów Zjednoczonych, Warszawa, 26 maja 2014 r.

 • Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych z delegacją Zgromadzenia Narodowego Kuwejtu, 26 maja 2014 r.

 • Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych z delegacją Rady Nordyckiej, Warszawa, 21 marca 2014 r.

 • Spotkanie prezydiów komisji spraw zagranicznych parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, Wyszehrad, 30-31.01.2014 r.

 • Spotkanie senatora Włodzimierza Cimoszewicza z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Republiki Włoskiej, Rzym,  22 stycznia 2014 r.

 • Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych z uczestnikami aplikacji dyplomatyczno-konsularnej Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego, Warszawa, 18 czerwca 2013 r

 • Spotkanie prezydiów Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Obrony parlamentu RP z sekretarzem generalnym NATO, Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

 • Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych z przewodniczącym Parlamentu Gruzji, Warszawa, 10 kwietnia 2013 r.

 • Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Korei, Warszawa, 27 marca 2013 r.

 • Wizyta delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu i Senatu w Moskwie, Moskwa,  24-26 luty 2013 r.

 • Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych z przewodniczącym Senatu Australii, Warszawa, 13 listopada 2012 r.

 • Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych z wiceministrem spraw zagranicznych Tajwanu, Warszawa,  28 czerwca 2012 r.

 • Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych z ministrem spraw zagranicznych Izraela, Warszawa 16 stycznia 2012 r.

 • Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych z delegacją Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa, 11 stycznia 2012 r.