Narzędzia:

Lista aktualności

VII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

W Senacie odbyła się VII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów pt. "Krajobraz po pandemii. Program powrotu do dawnej aktywności".

Debata poświęcona problematyce związanej z resocjalizacją nieletnich

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności mowa była potrzebie zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i kompleksowym uregulowaniu problematyki związanej z resocjalizacją.

Konferencja „45. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników. Wpływ KOR na sąsiednie kraje obozu komunistycznego”

„Pierwsze korzenie wolności zostały zapuszczone przez Komitet Obrony Robotników” − powiedział Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, otwierając 22 września 2021 r. w Senacie rocznicową konferencję poświęconą KOR.

W Senacie została otwarta wystawa pokonkursowa "Zwierzę to nie rzecz"

Najwyższy czas, aby zatroszczyć się o naszych braci mniejszych – apelowała podczas otwarcia wystawy Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.

Zespół ds. Transplantacji o 3. dawce szczepionki SARS CoV-2 dla osób po przeszczepach

Parlamentarny Zespół ds. Transplantacji skieruje do Ministerstwa Zdrowia wniosek o przygotowanie regulacji prawnej umożliwiającej nieodpłatną 3. dawkę szczepień przeciw COVID-19 dla pacjentów po przeszczepach

W Senacie dyskutowano o potrzebie zmian w systemie ubezpieczeń społecznych

27 lipca 2021 r. w Senacie odbyła się trzecia debata poświęcona systemowi emerytalnemu w Polsce.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia

Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia dyskutowano na temat uwarunkowań prowadzenia naukowych badań medycznych.

Ekspercka debata na temat zagrożeń wynikających z realizacji Polskiego Ładu

Podczas konferencji zorganizowanej w Senacie16 lipca 2021 r. ekonomiści i eksperci z dziedziny finansów publicznych rozmawiali nt. planu gospodarczego, przygotowanego przez rząd.

Senatorowie obserwowali wybory parlamentarne w Mołdawii

Senatorowie Janusz Gromek, Ryszard Świlski oraz Andrzej Pająk wzięli udział w misji obserwacyjnej podczas wyborów parlamentarnych w Mołdawii, które odbyły się 11 lipca br. Z ramienia OBWE wybory obserwował senator Kazimierz Kleina.

Senacki Zespół Samorządowy podpisał porozumienie z samorządowcami

Senacki Zespół Samorządowy na posiedzeniu 16 czerwca br. podpisał z organizacjami, skupiającymi samorządy z różnych stron Polski, porozumienie na rzecz rozwoju samorządów terytorialnych.

Spotkanie Parlamentarnej Grupy Polsko-Irańskiej z ambasadorem Iranu

Na spotkaniu 16 czerwca br. dyskutowano między innymi o kontaktach handlowych i planach intensyfikacji relacji międzyparlamentarnych.

Spotkanie Parlamentarnej Grupy Polsko-Tajlandzkiej z Ambasadorem Tajlandii

Rozmowy, które odbyły się 15 czerwca br., dotyczyły m.in. współpracy międzyparlamentarnej oraz intensyfikacji kontaktów gospodarczych.

Poprzednia strona