Narzędzia:

Lista aktualności

Posiedzenie Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

W dniu 19 marca br. odbyło się w formule hybrydowej spotkanie Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji z udziałem senator A.Chybickiej i M. Kochan.

Inauguracja Społecznej Rady „Wspólnoty Przyszłości”

10 marca 2021 r. w Senacie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady „Wspólnoty Przyszłości”, której celem jest wypracowanie propozycji zmian w polskim samorządzie terytorialnym.

18. posiedzenie Senatu – piąty dzień

Zakończył się piąty dzień 18. posiedzenia

Senat z pomocą dla branż dotkniętych COVID-19

Senat 28 listopada 2020 r. przyjął jednogłośnie tzw. ustawę covidową – branżową i znacznie poszerzył zakres podmiotów, uprawnionych do skorzystania z pomocy przewidzianej w ustawie.

18. posiedzenie Senatu ‒ trzeci dzień

Zakończył się trzeci dzień obrad

18. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad Izby

Senat podjął uchwałę wzywającą Radę Ministrów do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej

Izba wezwała rząd do poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby wetowania budżetu Unii Europejskiej. Uchwałę poparło 49 senatorów, 48 było przeciw.

Prof. Grodzki: troska o dobrobyt Rzeczypospolitej spaja nas wszystkich

Podczas wspólnej konferencji prasowej Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, senatorowie demokratycznej większości oraz przedstawiciele samorządów, organizacji rolniczych i przedsiębiorców wyrazili sprzeciw wobec planów rządowego weta do budżetu UE.

18. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad

Senator Krzysztof Kwiatkowski zaprosił Parlament Młodych na kolejne obrady do Senatu

Senator Krzysztof Kwiatkowski, który wziął udział w inauguracji obrad Parlamentu Młodych RP, zaprosił ten parlament na kolejne obrady do Senatu

Wystawa „Polscy Fizycy dla Nauki Światowej”

W Senacie została otwarta wystawa „Polscy fizycy dla nauki światowej”

Poprzednia strona