Narzędzia:

Lista aktualności

30 listopada 2001 r.

Z inicjatywy marszałka Longina Pastusiaka, odbyło się w Senacie Forum Parlamentarzystów Pomorza. W spotkaniu wzięli udział posłowie i senatorowie wszystkich opcji politycznych mających reprezentację w obecnym parlamencie.

30 listopada 2001 r.

30 listopada br. wizytę w Senacie RP złożył Milosz Zeman, premier Republiki Czeskiej. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

29 listopada 2001 r.

Marszałek Longin Pastusiak spotkał się z przebywającą w Warszawie pięćdziesięcioosobową grupą młodzieży z III gimnazjum w Gdańsku.

28 listopada 2001 r.

Senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu spotkali się z ministrem kultury Andrzejem Celińskim. W posiedzeniu wzięła także udział sekretarz stanu w tym resorcie Aleksandra Jakubowska.

28 listopada 2001 r.

Podczas posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu dokonano wyboru zastępców przewodniczącego komisji.

23 listopada 2001 r.

W Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Trójstronnej, w nowej ustawowo umocowanej formule.

19 października 2001 r.

19 listopada br. marszałek Longin Pastusiak przyjął grupę dziennikarzy rosyjskich uczestniczących w seminarium pt. "Polska po wyborach parlamentarnych 2001".

18 października 2001 r.

18 listopada br. w Teatrze Polskim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. ks. Piotra Wawrzyniaka.

17 listopada 2001 r.

17 listopada br. marszałek Longin Pastusiak spotkał się z przedstawicielami organizacji polonijnych

17 listopada 2001 r.

17 listopada br. w Sztokholmie marszałek Longin Pastusiak i marszałek Sejmu Marek Borowski wzięli udział w konferencji przewodniczących parlamentów krajów członkowskich Unii Europejskiej

16 listopada 2001 r.

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Spraw zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.

15 listopada 2001 r.

W Opolu senator Dorota Simonides została odznaczona Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Poprzednia strona