Narzędzia:

Lista aktualności

24 stycznia 2002 r.

Gościem Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia był minister pracy i polityki społecznej Jerzy Hausner. Senatorowie zapoznali się z podstawowymi kierunkami działania ministerstwa w 2002 roku.

16 stycznia 2002 r.

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności odbyło się pierwsze czytanie, zgłoszonego przez grupę senatorów, projektu uchwały Senatu w 20. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

16 stycznia 2002 r.

Odbyło się 9. posiedzenie Prezydium Senatu.

15 stycznia 2002 r.

W siedzibie Dowództwa Wojsk Lądowych odbyło się zamknięte posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego.

19 grudnia 2001 r.

Podczas posiedzenia Komisji Emigracji i Polaków za Granicą postanowiono podjąć inicjatywę ustawodawczą o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Decyzję w tej sprawie podjęto jednogłośnie.

19 grudnia 2001 r.

Senatorowie z Komisji Ochrony Środowiska postanowili zaproponować poprawkę do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne.

18 grudnia 2001 r.

W posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu...

18 grudnia 2001 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, podczas którego rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji...

12 grudnia 2001 r.

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska wysłuchano informacji na temat stanu regulacji prawnych po przyjęciu pakietu ustaw związanych z dostosowaniem prawa polskiego do prawa UE

12 grudnia 2001 r.

Senatorowie z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu postanowili nie zgłaszać zastrzeżeń do ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni nazwy Akademia Morska w Gdyni.

12 grudnia 2001 r.

Podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

7 grudnia 2001 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności zwołane w celu rozpatrzenia ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Poprzednia strona