Narzędzia:

Lista aktualności

26 maja 2006 r.

Odbyło się 19. posiedzenie Prezydium Senatu.

25-28 maja 2006 r.

Z pielgrzymką do Polski przybył papież Benedykt XVI.

25 maja 2005 r.

Odbyło się 18. posiedzenie Prezydium Senatu.

23 maja 2006 r.

W ramach obchodów Roku Języka Polskiego, otwarto wystawę "Nobilitacje".

23 maja 2006 r.

W Senacie RP, w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD, lekarze z Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Instytutu Kardiologii w Warszawie przeprowadzili wśród senatorów badania...

23 i 24 maja 2006 r.

Odbyło się 11. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie - Ryszard Legutko, Maciej Płażyński, Krzysztof Putra i Marek Ziółkowski.

22 maja 2006 r.

22 maja 2006 r. w Senacie odbyła się konferencja "Opieka długoterminowa w Polsce", zorganizowana przez Komisję Zdrowia.

Opieka długoterminowa w Polsce

22 maja 2006 r.

19-21 maja 2006 r.

Delegacja Senatu RP pod przewodnictwem marszałka Bogdana Borusewicza złożyła oficjalną wizytę w Republice Litewskiej.

18 maja 2006 r.

Zastępca ministra stanu ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Republiki Gruzji Tamar Beruczaszwili spotkała się z przedstawicielami Komisji Spraw Unii Europejskiej, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Obrony Narodowej...

17 maja 2006 r.

Wizytę w Senacie złożyła delegacja Komisji Prawa Senatu Republiki Francuskiej.

Poprzednia strona