Narzędzia:

„Medycyna i szarlataństwo” tematem drugiej edycji „Dialogów senackich”

zdrowie 22.03.2022
Spotkanie "Medycyna i szarlataństwo" (fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu)

"Medycyna i szarlataństwo” to temat spotkania młodzieży ze szkół z różnych miast Polski z autorytetami medycznymi w ramach drugiej edycji „Dialogów senackich”, która odbyła się 22 marca 2022 r. w Senacie.

W spotkaniu udział wziął Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, a także prof. dr hab. nauk med. Cezary Szczylik (Europejskie Centrum Zdrowia) i dr nauk med. Tomasz Sarosiek (LUX MED Onkologia).  Zostało ono zorganizowane przez ruch młodzieżowy „Gadka senacka” przy współpracy z Kancelarią Senatu, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Fundacją Wolna Szkoła oraz Protestem z Wykrzyknikiem.

Otwierając spotkanie, marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział, iż niezwykle się cieszy, że młodzież trafiła do Senatu, gdyż jest to miejsce wolnej myśli, swobodnej wymiany poglądów, sporów prowadzonych w oparciu o argumenty, a nie wycieczki personalne. Zachęcił zatem młodych ludzi do ożywionej swobodnej dyskusji, przypominając też, że nie ma niemądrych pytań, są tylko niemądre odpowiedzi. „Dzisiejszy temat jest niezwykle istotny, wpisuje się w szersze pojęcie polityk dezinformacyjnych, których teraz doświadczamy na ostro w przypadku haniebnej, brutalnej agresji na Ukrainę. Pamiętajmy o tym” – powiedział prof. Tomasz Grodzki.  

Jednym z tematów, które zdominowały dyskusję, były kwestie ruchów antyszczepionkowych i problemów z nimi związanych. Zaproszeni goście odpowiadali na cały szereg pytań zadawanych przez młodzież. Zdaniem prof. Cezarego Szczylika, polityka psuje medycynę, a  pandemia stała się okazją do prób osiągania doraźnych zysków politycznych kosztem wiedzy naukowej, kosztem epidemiologii i wirusologii. Jak powiedział Marszałek Tomasz Grodzki, polityka nie niesie za sobą poczucia pokory i służby, w przeciwieństwie do medycyny, gdzie wiadomo, że lekarz jest dla chorych, że im służy. Wyraził on przekonanie, że w polityce też tak powinno być, że politycy powinni służyć obywatelom.   

Dr Tomasz Sarosiek przypomniał, że ruchy antyszczepionkowe kwestionują osiągnięcia naukowe i autorytety medyczne oraz krzewią antyszczepionkową propagandę nie tylko w kwestii koronawirusa.  Uważa on, że ewentualne zniesienie obowiązku szczepień nie zmieni ich postępowania, a tym bardziej znamienne jest, że solidaryzują się one z Rosją przeciwko Ukrainie, wywierając oczywisty wpływ destabilizujący na polskie społeczeństwo. Prof. Cezary Szczylik oświadczył, że jest „zdruzgotany” istnieniem tych ruchów, które kwestionują naukę. Uważa on, że jest to „obrzydliwe”, iż politycy nakręcają takie mechanizmy, dzięki którym chcą robić karierę polityczną.

Na pytanie, dlaczego ludzie wierzą w szarlatanerię, w teorie spiskowe, profesorowie wskazywali na luki w wychowaniu dziecka w domu, a także na brak edukacji zdrowotnej już na poziomie szkoły podstawowej. Ponadto społeczeństwo często reaguje na zasadzie przekory, poza tym opinie antyszczepionkowe są łatwiejsze do przyswojenia i prostsze w komunikowaniu. Zwrócono również uwagę na to, że Polska jest zinfiltrowana przez wiele grup internetowych trolli krzewiących teorie antyszczepionkowe i chcących skłócić Polaków, a są one inspirowane i sponsorowane przez Rosję. Zaapelowano, aby nie być „pożytecznym idiotą” i nie dać się omamić takim przekazom.

W trakcie debaty wskazywano, że szarlataństwo to forma oszustwa, które powinno być karalne, ścigane z urzędu przez prokuratora i izby lekarskie. Tymczasem pacjenci często porzucają tradycyjne leczenie na rzecz  oszukańczych terapii, na rzecz szarlatanów szerzących pseudowiedzę w sposób nieuprawniony.  Stan prawny jest w Polsce taki, że lekarze są ścigani przez prawo, a szarlatani i oszuści nie, ponieważ wykazują, że są przedsiębiorcami.  Rozważano, skąd się bierze większe zaufanie do takich oszustów - ano stąd, że poświęcają oni więcej czasu chorym, czasu, którego tak brakuje lekarzom. Stosują też specjalne socjotechniki obniżające poziom stresu chorego. Jak powiedział prof. Szczylik, w każdym społeczeństwie istnieje zapotrzebowanie na cuda i niewiara w wiedzę naukową.  Zadeklarował on, że nie jest przeciwnikiem medycyny holistycznej czy metod alternatywnych, ale dopuszcza je jedynie jako dodatkowe techniki w stosunku do tradycyjnego leczenia.

Na zakończenie Paweł Nawrocki, jeden z inspiratorów „Dialogów senackich", w imieniu Marszałka Senatu i swoim wyraził podziękowanie i pogratulował uczestnikom tej bardzo żywej, a momentami gorącej dyskusji. 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.