Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Narzędzia:

Aktualności

Senatorowie Barbara i Bogdan Zdrojewscy na I koncercie laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego

Gala Wręczania Nagród i I koncert laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego.

Prace w komisjach senackich – 21 października 2021 r.

Obradowała Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Prace w komisjach senackich – 20 października 2021 r.

Obradowała Komisja Zdrowia oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.

Pozostałe aktualności

Marszałek i Prezydium

Konferencja „Strategia Zielonego Ładu w aspekcie transformacji klimatycznej” z udziałem Wicemarszałkini Senatu

Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w debacie o Strategii Zielonego Ładu, która odbyła się w ramach konferencji poświęconej przyszłości Unii Europejskiej.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z Przewodniczącym Rady Narodowej Słowacji

13 października 2021 r. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki rozmawiał ze składającym oficjalną wizytę w Polsce Przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej Borisem Kollárem.

Rozmowa Marszałka Senatu RP z Przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

13 października 2021 r. Marszałek Senatu przyjął przebywającą z wizytą w Polsce Przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Margaretę Cederfelt.

Legislacja

31. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

31. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad - wznowienie w piątek o godz. 9.00

30. posiedzenie Senatu

Senatorowie zakończyli obrady.

Senat i senatorowie

W Senacie odbyło sie spotkanie polskich i francuskich senatorów z komisji spraw zagranicznych obu państw

Polscy i francuscy senatorowie rozmawiali o priorytetach prezydencji francuskiej w Radzie UE, o sytuacji na Białorusi, o konsekwencjach wycofania wojsk USA z Afganistanu.

67. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Senatorowie wzięli udział w 67.dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

W Senacie o rekomendacjach dla zmian w systemie świadczeń społecznych

W Senacie odbyła się dyskusja podsumowująca cykl debat nt. reformy systemu świadczeń emerytalnych.Ich uczestnicy sformułowali rekomendacje, które miałyby zapewnić bezpieczeństwo emerytalne Polaków.

32. Posiedzenie Senatu RP X kadencji

  Porządek posiedzenia