Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Narzędzia:

Aktualności

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.

Pozostałe aktualności

Marszałek i Prezydium

Konferencja na temat migracji w Stambule

Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka oraz senator Margareta Budner uczestniczą w konferencji organizowanej przez Unię Międzyparlamentarną oraz Wielkie Narodowe Zgromadzenie Turcji.

Wizyta wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej w Genewie

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w sesji Komitetu Zarządzającego Parlamentarnej Konferencji ds. Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z wizytą w Kanadzie

Wicemarszałek Marek Pęk zakończył wizytę w Kanadzie

Legislacja

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Senatorowie i eksperci dyskutowali 21 czerwca br. w Lublinie o bezpieczeństwie i jakości żywności.

Prace w komisjach senackich – 8 czerwca 2022 r.

Obradowały senackie komisje, m.in.: spraw zagranicznych, ustawodawcza, zdrowia, praw człowieka

Prace w komisjach senackich – 7 czerwca 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. rolnictwa, rodziny, emigracji i łączności z Polakami za granicą, budżetu, ustawodawcza.

Senat i senatorowie

Wizyta studyjna senackiej Komisji Obrony Narodowej w Dęblinie

Senacka Komisja Obrony Narodowej odbyła studyjną wizytę w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Senatorowie zapoznali się z systemem kształcenia pilotów i wyzwaniami, jakie stoją przed Szkołą Orląt.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia dyskutowali o obecnej sytuacji ochrony zdrowia w Polsce i konieczności wdrożenia innowacji medycznych.

Zespół „Zdrowie Polaków” nt. zdrowia i higieny menstruacyjnej

O postrzeganiu miesiączki w Polsce oraz rozwiązaniach prawnych i dobrych praktykach w zakresie zdrowia i higieny menstruacyjnej rozmawiano podczas konferencji Senackiego Zespołu „Zdrowie Polaków” zorganizowanej 7 czerwca 2022 r. w Senacie.

Nadchodzące wydarzenia

27 06.22
Komisja Zdrowia
Posiedzenie Komisji
27 06.22
Komisja Zdrowia
Posiedzenie Komisji

45. Posiedzenie Senatu RP X kadencji

  Porządek posiedzenia