Narzędzia:

Zespoły

Senacki Zespół Wymiany Gospodarczej z Zagranicą

O zespole
Działalność

Celem powołania Zespołu jest wsparcie modernizacji polskiego handlu zagranicznego oraz wspieranie działań służących doskonaleniu wymiany międzynarodowej.