Narzędzia:
Norbert Obrycki

Norbert Obrycki

  • Okręg wyborczy nr 97
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.obrycki.pl

Urodził się 22 listopada 1972 r. w Szczecinie.

Sekretarz Senatu od 12 czerwca 2015 r.

W 1997 r. ukończył germanistykę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbył także studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. W 1996 r. był stypendystą DAAD na Uniwersytecie w Greifswaldzie, w 1998 r. – ÖAD na Uniwersytecie Wiedeńskim. W latach 2001–2002 przebywał na stypendium na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie połączonym z praktyką parlamentarną w Bundestagu. Był także stypendystą Departamentu Stanu USA w ramach International Visitor Leadership Program (2008).

W latach 1998–2006 pracował jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego – biegły sądowy. Od 2004 do 2006 r. był lektorem języka niemieckiego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. W tym samym czasie pełnił funkcję dyrektora biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Eureregionu Pomerania. W latach 2009–2011 był doradcą naukowym prezydenta Narodowej Akademii Administracji Publicznej w Kijowie, na Ukrainie.

W latach 2006–2011 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, od 2006 do 2008 r. pełnił funkcję marszałka tego województwa. Był m.in. przewodniczącym Konwentu Marszałków RP, ciała opiniodawczo-doradczego przy Związku Województw RP. Działał w europejskich strukturach regionalnych.

Jest członkiem Rotary Club Szczecin, State Alumni Member (stowarzyszenie byłych stypendystów rządu USA), IPS Alumni Polska (stowarzyszenie byłych stypendystów rządu Niemiec i Bundestagu) oraz Humboldt Universität Alumni. Prezes Zachodniopomorskiej Federacji Sportu od 2013 r.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 97 – powiat policki oraz miasto na prawach powiatu Szczecin.