Narzędzia:
Mieczysław Augustyn

Mieczysław Augustyn

  • Okręg wyborczy nr 88
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.mieczyslawaugustyn.pl

Senator VI i VII kadencji

Urodził się 19 sierpnia 1955 r. we wsi Lipka.

W 1978 r. ukończył filologię polską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1998 r. uzyskał specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej w Centrum Rozwoju Służb Społecznych przy Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych w Białobrzegach.

W latach 19781980 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Pile, a od 1980 do 1990 r. – jako dyrektor Biura Zrzeszenia Katolików "Caritas". Był projektodawcą powstania Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile i jego dyrektorem w latach 19902005. Zainicjował powstanie Pilskiego Banku Żywności (1994 r.) oraz Wielkopolskiego Banku Żywności (1996 r.). Pełni funkcję prezesa zarządu obu tych stowarzyszeń od chwili ich założenia. W latach 1996–2005 wchodził w skład Zarządu Polskiej Federacji Banków Żywności.

W latach 19982005 sprawował mandat radnego Rady Miasta Piły, w okresie 20022005 był jej przewodniczącym.

W latach 20022005 zasiadał w Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Jest współzałożycielem, powstałej w 1990 r., Fundacji Pomocy Humanitarnej w Pile (obecnie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej). Od 1991 do 2005 r. pełnił też funkcję prezesa jej zarządu. Jest wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia „Centrum Wolontariatu” w Pile oraz Stowarzyszenia PRO-SENIOR, powstałego w 2001 r., którego był również współzałożycielem. Przewodniczy Fundacji 500-lecia Miasta Piły, założonej w 2011 r.

W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. W Senacie VII kadencji przewodniczył Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz był członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Jest żonaty, ma troje dzieci.

Okręg wyborczy nr 88 – powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski.