Narzędzia:
Arkadiusz Grabowski

Arkadiusz Grabowski

  • Okręg wyborczy nr 76
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX
  • E-mail:

Sekretarz Senatu IX kadencji

Urodził się 12 października 1974 r. w Dąbrowie Górniczej.

W 2004 r. ukończył studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a w 2006 r. – studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 1992–2005 pracował jako elektronik-automatyk w Fabryce Przewodów Energetycznych w Będzinie, a w 2005 r. jako handlowiec w Zakładach Tworzyw Sztucznych TOMJAN w Będzinie. W latach 2006–11 był zatrudniony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Będzinie i Nakle Śląskim, m.in. jako inspektor, a następnie kierownik biura powiatowego. Od 2011 do 2015 r. pracował w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” w Czeladzi, m.in. na stanowiskach dyrektora i zastępcy dyrektora pionu. W 2015 r. rozpoczął pracę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku jako kierownik Wydziału Obsługi Postępowań.

W latach 2006–10 był radnym Rady Powiatu Będzińskiego, a od 2014 do 2015 r. – Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest skarbnikiem Zarządu Okręgowego tej partii.

Pracownicy i współpracownicy