Narzędzia:
Maciej Łuczak

Maciej Łuczak

  • okręg wyborczy nr 26, Sieradz
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.senatorluczak.pl

Urodził się 3 stycznia 1967 r. w Łodzi.

W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu (specjalność: geodezja i kartografia).

W latach 1993–1999pracował jako geodeta w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Wojewódzkiego w Pabianicach. W 1999 r. został inspektorem geodezyjnym w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach i przewodniczącym Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Od 2000 do 2010 r. pełnił funkcję dyrektora Gospodarstwa Pomocniczego przy Starostwie Powiatowym w Pabianicach. Prowadzi gospodarstwo rolne o profilu roślinnym.

W 2014 r. był radnym Rady Powiatu Pabianice, a w 2015 r. – zastępcą prezydenta Pabianic.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest pełnomocnikiem powiatowym tej partii.

Jest żonaty, ma córkę.