Narzędzia:
Władysław Komarnicki

Władysław Komarnicki

  • okręg wyborczy nr 21, Zielona Góra
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:

Senator IX i X kadencji.

 

Urodził się 13 lipca 1945 r. w Wysocku Wyżnym na Ukrainie.

W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach.

Pracę zawodową rozpoczął w latach sześćdziesiątych w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Gorzowie Wielkopolskim, m.in. zajmował stanowisko kierownika Zakładu Eksportu. W latach osiemdziesiątych pracował w Centrali Handlu Zagranicznego „Budimex”, pełnił funkcję pełnomocnika ambasadora ds. kontraktów budowlanych w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Był prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego Interbud-West sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim (1990-2005), od 2005 r. przewodniczy jego radzie nadzorczej. Był właścicielem firmy „Władkom. Władysław Komarnicki”. Pełni też funkcję członka rad nadzorczych przedsiębiorstw „Energoinstal” w Katowicach (od 2011 r.) i Ekstraliga Żużlowa w Bydgoszczy (od 2013 r.).

W 1990 r. współtworzył Krajową Izbę Budownictwa w Warszawie, do 2005 r. pełnił funkcję członka jej zarządu. W latach 2005-11 był członkiem Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2009 do 2011 r. pełnił funkcję marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. W latach 2014-15 był wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego.

W Senacie IX kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Był również wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki.

Jest honorowym członkiem Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem i Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim.

Jest honorowym prezesem Klubu Sportowego Stal Gorzów Wielkopolski, w latach 2001-12 był wiceprezesem, a następnie prezesem zarządu tego klubu. Zasiada w Zarządzie Lubuskiego Towarzystwa na rzecz Rozwoju Energetyki w Zielonej Górze.

 

W Senacie X kadencji jest:

- zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- członkiem Komisji Środowiska.

 

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Biuro senatorskie
ul. Sikorskiego 111/315, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 957 410 210, 607 269 445
czynne:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)