Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
7 13-03-2020 w sprawie ponoszenia opłat przez gminy oraz właścicieli gruntów rolnych w związku z wystąpieniem ASF i potrzebą utylizacji padłych dzików Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata
3 17-01-2020 w sprawie programu produkcji leków Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
3 17-01-2020 w sprawie planów likwidacji opłaty uzdrowiskowej Oświadczenie
Adresat Minister Rozwoju