Narzędzia:
Aleksander Szwed

Aleksander Szwed

  • okręg wyborczy nr 5, Wałbrzych
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX
  • E-mail:
  • WWW: http://www.senatorszwed.pl

Senator IX i X kadencji.

Sekretarz Senatu X kadencji.

 

Urodził się 22 października 1982 r. w Nowej Rudzie.

W 2008 r. ukończył studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku historia ze specjalizacją historia nauczycielska oraz historia Europy Wschodniej oraz studia podyplomowe: na kierunku administracja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej na Wydziale Administracji Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu (2009 r.), na kierunku zarządzanie projektami i ewaluacja na tym samym wydziale i uczelni (2010 r.) oraz zarządzanie w administracji na Wydziale Turystyki w Kłodzku Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu (2013 r.).

W latach 2002-09 prowadził indywidualne gospodarstwo rolne o profilu hodowli zwierząt i roślin. Był zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku (2008-10), a następnie zajmował się pozyskiwaniem środków unijnych w wydziale rozwoju miasta Urzędu Miasta Kłodzka (2009-15). Pełnił również funkcję dyrektora powiatowej i miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku. W 2015  r. kierował referatem zarządzania funduszami i promocji w Urzędzie Miasta w Kudowie Zdroju.

W latach 2010-2015 sprawował mandat radnego Rady Powiatu Kłodzkiego, był wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów. 

Był sekretarzem Senatu IX kadencji. Zasiadał z ramienia Izby Wyższej w Krajowej Radzie Prokuratury. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

 

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Ustawodawczej,

- członkiem Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

- był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu do 17.12.2020.

 

Należy do Prawa i Sprawiedliwości. W przeszłości był m.in. wiceprezesem PiS Okręgu Nr 2 Wałbrzych oraz przewodniczącym Klubu Prawa i Sprawiedliwości w radzie powiatu Kłodzkiego. Obecnie jest pełnomocnikiem tej partii w powiecie kłodzkim, przewodniczącym Komitetu Terenowego PiS Gmina Radków - Gmina Nowa Ruda oraz pełnomocnikiem Komitetu Terenowego PiS Miasto Kłodzko.

Biuro senatorskie
ul. Niska 1, 57-300 Kłodzko, tel. 666 042 320
czynne:
7.30 -15.30

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)