Narzędzia:
Jan Maria Jackowski

Jan Maria Jackowski

  • Okręg wyborczy nr 39
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.jmjackowski.pl

Poseł III kadencji

Urodził się 23 stycznia 1958 r. w Olsztynie.

W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a także Studium Fotografii Naukowej i Technicznej na Wydziale Biologii tej uczelni. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W latach 1982–1984 pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Ruy Barbosy w Warszawie. Jest publicystą, autorem 10 publikacji książkowych i ponad 1100 prasowych. Od 1984 do 1990 r. był dziennikarzem kwartalnika „Fotografia”, a w okresie 1990–2010 pracował w Telewizji Polskiej, gdzie stworzył lub współtworzył 150 programów wyemitowanych w tej stacji. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości.

W latach 2002–2006 sprawował mandat radnego Rady m.st. Warszawy, był przewodniczącym tej rady.

Od 1993 do 1995 r. zasiadał w Radzie przy Prezydencie RP ds. Mediów i Komunikacji, a w latach 2005–2007 pełnił funkcję sędziego Trybunału Stanu. Od 2001 r. jest członkiem Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie.

W Sejmie III kadencji przewodniczył Komisji Kultury i Środków Przekazu. Pracował także w Komisji Rodziny oraz w Komisji nadzwyczajnej – Komisji Prawa Europejskiego.

Bezpartyjny.

Jest żonaty, ma sześcioro dzieci.

Okręg wyborczy nr 39 – powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski i żuromiński.