Narzędzia:

Parlamentarny Zespół ds. skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem A. Macierewicza i J. Olszewskiego

O zespole
Działalność


wiceprzewodniczący
KONTAKT:
Monika Nowak,
tel. 22 694 16 02,
fax 22 694 18 13,
e-mail: