Narzędzia:

Oświadczenia

 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie Mariusza Kamińskiego i innych funkcjonariuszy CBA.
 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie łamania prawa w grupie kapitałowej PGE GiEK SA (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie nieuznania przez lokalne władze terenu powiatu buskiego za obszar, który ucierpiał na skutek suszy.
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (odpowiedź) w sprawie metodologii ustalania cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych w województwach.
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie umów z osobami fizycznymi o administrowanie gruntów należących do Skarbu Państwa (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie napaści na obywateli RP na Ukrainie (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego w sprawie uchwały nr 76/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanowa (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie produktów sprzedawanych w sklepikach szkolnych (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Ireneusza D.
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka w sprawie odebrania wnuków pani Helenie P. (odpowiedź).

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śmierci Damiana M. (odpowiedź).

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka w sprawie odebrania piętnastoletniego syna Adama pani Wiesławie K. z miejscowości M. (odpowiedź).

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie zadłużenia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (odpowiedź).

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie opóźnień w oddawaniu do użytku przepraw drogowych nad magistralą kolejową E65 w obrębie miasta Ciechanowa (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Gostkowskiej w Ciechanowie (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego w sprawie dokończenia budowy strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marcina Kierwińskiego w sprawie wyników kontroli inwestycji w porcie lotniczym Warszawa-Modlin (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie linii średnicowej w Warszawie (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie antypolskiej polityki historycznej (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie zagospodarowania kompleksu pokoszarowego, budynków dawnej jednostki wojskowej w Ciechanowie (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie legalności działań podejmowanych przez podmioty realizujące rządowy program finansowany ze środków publicznych „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013–2016” wobec pacjentów (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zgodności ze zbiorowymi prawami pacjenta praktyk stosowanych przez podmioty realizujące rządowy program finansowany ze środków publicznych „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013–2016” wobec pacjentów (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie pogarszającej się jakości fragmentów dawnych dróg krajowych, których utrzymanie przejęły gminy (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie rozważenia możliwości wniesienia do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszce B. (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Kozietulskiego (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora pracy w sprawie byłych pracowników i związkowców spółki PKS Kielce SA (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie informacji czy ministerstwo przeprowadziło konsultacje z samorządami w sprawie ustanowienia kwot przesiedleń osób ubiegających się o azyl (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie informacji, czy była przeprowadzona analiza dotycząca wielkości możliwych zwolnień w zakładach lotniczych konkurujących z Airbusem w Polsce (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie ujawnienia mięsa niewiadomego pochodzenia w Wólce Kosowskiej (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie węzła Marsa w Warszawie (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie umorzenia postępowania w tak zwanej sprawie prof. Bogdana Chazana (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie zabezpieczenia meczu o Pucharu Polski (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie trasy kolejowej E65 Warszawa – Gdynia (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wprowadzania na rynek „dopalaczy” (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rynku farmaceutycznego (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie paraliżu komunikacyjnego stolicy po pożarze mostu Łazienkowskiego (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na jaskrę (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie dawnej siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie przy ul. Reymonta 2 (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie prac remontowych drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku Stanisławów – Warszawa oraz zakresu przewidywanych prac na drodze krajowej nr 50 w obszarze miejscowości Stanisławów (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej (odpowiedź) oraz do ministra gospodarki (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie szkół górniczych w kontekście likwidacji kopalń.

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie art. 42 ust. 2 Regulaminu Senatu (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) oraz do prezydenta miasta Wałbrzycha (odpowiedź) w sprawie rodziny S.

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie postępowania karnego  Sądu Okręgowego w Sieradzu (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie kredytu samochodowego udzielonego w dniu 2 lutego 2005 r. Stefanowi D. przez Invest Bank SA (odpowiedź)..

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie informacji zamieszczonej w „Super Expressie” (wydanie z dnia 6.02.2015) (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra środowiska (odpowiedź), do głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź), do generalnego dyrektora ochrony środowiska, do głównego inspektora sanitarnego (odpowiedź), do głównego lekarza weterynarii (odpowiedź), do marszałka województwa łódzkiego (odpowiedź), do starosty rawskiego (odpowiedź) oraz do wójta gminy Cielądz (odpowiedź) w sprawie wysypiska śmieci usytuowanego na terenie byłej cegielni w Ossowicach (gmina Cielądz, powiat rawski).

 •  prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie wyjaśnienia rzeczywistego charakteru tzw. kredytu odnawialnego (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpo

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie osób polskiego pochodzenia mieszkających na wschodniej Ukrainie (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie złego stanu technicznego bazyliki Mariackiej w Gdańsku (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent m. st. Warszawy w sprawie nakazu zdjęcia zawieszonego na pewien czas na frontonie kościoła Najświętszego Zbawiciela baneru informującego o rozpoczęciu katechezy dla dorosłych i młodzieży (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie treści składanych przez mieszkańców deklaracji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie interpretacji art. 49 ust. 2 i ust. 2a Regulaminu Senatu (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie odbudowy senackiego budżetu polonijnego.

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do pełniącej obowiązki generalnej dyrektor dróg publicznych i autostrad w sprawie realizacji zadań związanych z ochroną zabytków archeologicznych (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie ujawnienia przez Straż Graniczną około 1 tysiąca kg mięsa nieznanego pochodzenia na targowisku w Wólce Kosowskiej.

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie nadużyć w handlu lekami (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź), do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie monopolizacji rynku aptek w Polsce przez sieci handlowe.

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź w sprawie kryzysu na rynku żywca wieprzowego.

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do dyrektora Rejonu Energetycznego w Mińsku Mazowieckim w sprawie przerw w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy Wierzbno w powiecie węgrowskim (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie art 8 ust. 3 i 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie dystrybucji na terenie Polski tygodnika satyrycznego „Charlie Hebdo” (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie uregulowania stosunków własnościowych w Polsce w projekcie ustawy reprywatyzacyjnej (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie małoletniej Oliwii H.

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie wierzytelności przysługujących rolnikom wobec przedsiębiorstwa „Wilec” – spółki z o.o. w upadłości (postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście z dnia 13 grudnia 2013 r., sygn. akt XIV GU 116/13).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie realizacji kontraktu nr GDDKiA-O/LU-R2mk/B-obw.Hrubieszowa/11 z dnia 21 lipca 2011 r., zawartego pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a konsorcjum, w którego skład wchodziły Cardo-Mosty Sp. z o.o. (partner), Hak Construction Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Dromet Sp. z o.o. (partner), na budowę obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa od km 0+000 (istn. km 320+579) do km 9+269,28 (istn. km 329+270).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie pobierania nienależnych opłat za dozór techniczny (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie rażąco wysokich wydatkach spółek grupy kapitałowej PKP na usługi doradcze i eksperckie (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź), do minister kultury i dziedzictwa narodowego (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie dewastacji istniejącej od stu pięćdziesięciu lat mogiły i pomnika poległych Kałuszynie powstańców styczniowych.

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie licytacji i sprzedaży ciągnika, który został zajęty przez pomyłkę – na skutek pomylenia właściciela ciągnika z jego zadłużonym sąsiadem.

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ograniczeń rozwoju gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podejrzenia naruszenia miejsc spoczynku zmarłych pochowanych na targowisku w Kałuszynie (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na decyzję nr 83/14 wojewody mazowieckiego (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie wykorzystania środków unijnych dla Mazowsza (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie utylizacji odpadów medycznych (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie anulowania w 2014 r. Programu Doposażania Zakładów Radioterapii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie wyjaśnienia statusu prawnego końcowych raportów na temat okoliczności i przyczyn katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie stanu prac w resortach rolnictwa oraz finansów nad opodatkowaniem gospodarstw rolnych.

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa rozwoju wsi w sprawie stanu realizacji prac nad wprowadzeniem PROW 2014–2020 (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie kwot zasądzeń od państwa polskiego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie połączeń kolejowych Ciechanowa i Mławy z Warszawą (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznych treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie dostępu do akt śledztwa i gromadzonych w jego ramach dowodów przewodniczącego Macieja Laska.

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie mięsa niewiadomego pochodzenia wykrytego na targowisku w Wólce Kosowskiej.

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie deklaracji o przekazaniu miastu nieruchomości po byłej jednostce wojskowej w Ciechanowie (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego w sprawie legalności decyzji o pozwoleniu na budowę turbin wiatrowych na terenie gminy Korytnica (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do generalnego konserwatora zabytków oraz do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie budowy supermarketu w obrębie zabytkowej zabudowy centrum Łęczycy (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości dotyczące wyznaczenia terminu rozprawy w sprawie zastępcy szefa BOR oskarżonego o niedopełnienie obowiązków w związku z organizacją lotu prezydenta RP do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź, odpowiedź 2)

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do wojewody mazowieckiego (odpowiedź) w sprawie sytuacji DPS w Młodzieszynie.

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla m.st. Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydent m.st. Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego dotyczące śledztwa Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim w sprawie śmierci piętnastoletniej Pauliny A. (odpowiedź)

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do minister spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie posła na Sejm Przemysława Wiplera.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przedstawienia stanu prac w resorcie rolnictwa w zakresie powołania funduszu gwarancyjnego dla rolników (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Sejmu (odpowiedź), do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do generalnego inspektora ochrony danych osobowych (odpowiedź), do prezes Głównego Urzędu Miar (odpowiedź), do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (odpowiedź) oraz do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie odpowiedzi udzielonej na oświadczenie złożone na 59. Posiedzeniu Senatu.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na oświadczenie złożone podczas 59. Posiedzenia Senatu (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie odpowiedzi na oświadczenie złożone w trakcie 59. Posiedzenia Senatu (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź), do głównego inspektora pracy (odpowiedź), do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (odpowiedź), do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (odpowiedź), do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (odpowiedź) oraz do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (odpowiedź) w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na oświadczenie złożone w trakcie 59. Posiedzenia Senatu.

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Kielcach (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie zamiaru przeprowadzenia przez Telewizję Polską kampanii promującej homozwiązki (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole” (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Krakowa w sprawie projektu budowy pomnika „Zamęczonym w polskich obozach śmierci” (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wyjaśnienia istotnych niekonsekwencji, które wynikają z treści stanowiska zawartego w udzielonej odpowiedzi na oświadczenie senatorskie (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie zbadania celowości, legalności i zgodności z generalną zasadą proporcjonalności czynności prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Opatowie, w ramach postępowania prowadzonego przeciwko Krzysztofowi S. z oskarżenia prywatnego Jana G. o przestępstwo zniesławienia.

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Komorniczej (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź), do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi (odpowiedź), do prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedźodpowiedź 2) w sprawie pana Mirosława K.

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie pana Macieja J. (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zasad i trybu uruchomienia i wypłacania rekompensat dla producentów rolnych w związku z rosyjskim embargiem (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie tytułu Mocnej Firmy Godnej Zaufania 2013 (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) oraz do wojewody mazowieckiego (odpowiedź) w sprawie postępowania karnego Prokuratury Okręgowej w Płocku w sprawie nadużyć, do jakich miało dochodzić w domu pomocy społecznej w Młodzieszynie.

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Marka G. (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie wyroku wydanego przez sąd rejonowy w Skarżysku (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta Łodzi w sprawie państwa Sławomira i Małgorzaty B. (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole” (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie uregulowania stosunków własnościowych w Polsce w postaci projektu ustawy reprywatyzacyjnej (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Grzegorza Cz. (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie spółki „Elewarr” (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rodziny państwa Cecylii i Stanisława K. (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie listy beneficjentów pomocy UE, jeżeli chodzi o rekompensaty związane z kryzysem z powodu zarażenia bakterią e-coli (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie katastrofy smoleńskiej.

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie złamania Regulaminu Senatu podczas wspólnego posiedzenia komisji 3 lipca 2014 r. (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do generalnej dyrektor dróg krajowych i autostrad w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w GDDKiA (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra – członka Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacka Cichockiego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Sejmu RP w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KS (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KP (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UdSKiOR (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KBW (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KNF (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w ZUS (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w WUG (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UZP (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UTK (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w URE (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UPRP (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UOKiK (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w ULC (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w RCL (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w PGSP (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KRUS (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Głównego Urzędu Miar w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w GUM (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Rynku Rolnego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w ARR (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w ARiMR (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KRS (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UKE (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KRRiT (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do głównej inspektor pracy w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w urzędzie GIP (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do generalnego inspektora ochrony danych osobowych w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w GIODO (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w IPN (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w urzędzie RPD (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w Urzędzie RPO (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w NIK (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie e-papierosów (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kwestii podatkowych konsekwencji pobierania przez wspólników handlowych spółek osobowych, tj. spółek jawnych i spółek komandytowych, zaliczek na poczet przypadającego na wspólnika udziału w zysku spółki (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie pana Grzegorza W. (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), do wojewody mazowieckiego (odpowiedź) oraz do starosy płockiego (odpowiedź) w sprawie nielegalnego składowiska odpadów we wsi Ciółkowo.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie umowy stowarzyszeniowej zawartej między Unią Europejską i Ukrainą.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie producentów owoców miękkich (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie tak zwanej afery podsłuchowej (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie nadużyć związanych z finansowaniem ze środków ministra sportu koncertu piosenkarki Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie działań organów skarbowych w stosunku do Fundacji „Lux Veritatis” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie cen żywca wołowego.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie śmierci pacjenta na oddziale intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Żywcu.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie treści rozmów podsłuchanych w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie  podsłuchów w restauracjach (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie podsłuchów w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie treści rozmów ministrów, jakie odbywały się w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stanowiska resortu zdrowia odnośnie do lokalizacji turbin wiatrowych, ich odległości od miejsca zamieszkania (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kary za przekroczenie kwoty mlecznej w roku kwotowym 2013/2014 (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie stanu prac w resorcie gospodarki nad ustawą przesyłową (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie udzielenia wyjaśnień (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji dotyczącej firmy IVETT.

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie liczby złożonych wniosków o płatności obszarowe, a także powierzchni referencyjnej i powierzchni objętej corocznie dopłatami od roku 2004 (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie pociągu Pendolino (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie opóźnienia prac nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie mieszkańców nieistniejącej miejscowości Gumienice-Straszniów (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3)), do głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do generalnego dyrektora ochrony środowiska (odpowiedź) w sprawie prawidłowości działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w zakresie wydania zgody na inwestycję na działce położonej w gminie Biała Rawska.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź) w sprawie pani Jolanty O.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie Grzegorza W.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie wyroków orzeczonych wobec studentów, którzy protestowali przeciwko wykładowi profesora Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2), do głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź), do generalnego dyrektora ochrony środowiska (odpowiedź), do pełniącego obowiązki głównego lekarza weterynarii (odpowiedź), do pełniącego obowiązki głównego inspektora sanitarnego (odpowiedź), do marszałka województwa łódzkiego (odpowiedź), do starosty rawskiego (odpowiedź) oraz do wójta gminy Cielądz (odpowiedź) w sprawie legalności działania wysypiska śmieci usytuowanego na terenie byłej cegielni w Ossowicach, w gminie Cielądz, w powiecie rawskim.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałek Sejmu, do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie usunięcia z gmachu Sejmu grupy osób protestujących przeciw nieograniczonej budowie elektrowni wiatrowych w Polsce.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zastosowania w leczeniu maści rtęciowej produkowanej przez zakłady Polfa (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie planów zmian w systemie dofinansowań (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie obrotu płynami nikotynowymi w serwisie aukcyjnym Allegro (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie opodatkowania od 2020 r. przedsiębiorców wydobywających paliwa i kopaliny (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Senatu w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Sejmu w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie reaktywacji byłych obiektów wojskowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydenta Ciechanowa w sprawie modernizacji magistrali kolejowej E65 Warszawa – Gdynia (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego planów pozwalających na działalność Sądu Najwyższego w warunkach wyjątkowych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie planów pozwalających na działalność Trybunału Konstytucyjnego w warunkach wyjątkowych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wystąpienia do szpitali o przekazanie informacji na temat liczby przypadków, w których w 2013 r. lekarze powoływali się na klauzulę sumienia w odniesieniu do kobiet w ciąży w sytuacji dotyczącej odmowy wykonania zabiegu przerwania ciąży i odmowy skierowania na badania prenatalne (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie planów dotyczących warunków i sposobu wykorzystania podmiotów leczniczych podczas działań wojennych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie planów ewakuacji placówek szkolnych na wypadek działań wojennych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie wytycznych dotyczących powołania  wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie oddziałów Obrony Cywilnej (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie planów umożliwiających obrady Senatu w chwili zagrożenia działaniami wojennymi (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałek Sejmu w sprawie planów umożliwiających kontynuowanie obrad Sejmu w chwili zagrożenia działaniami wojennymi.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Grzegorza C. (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podejrzenia korupcji w Sądzie Najwyższym (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3)  w sprawie pana Krystiana B.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie planowanego w gminie Ostrówek zwałowiska kopalni węgla brunatnego.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie zakazu importu mięsa w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz do prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie nabywania przez cudzoziemców udziałów spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych o korupcji (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Mazowsza na lata 2013–2036 (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany czasu zimowego na letni (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie reakcji na oświadczenie z 19 grudnia 2013 r. (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kontraktów ze spółką CAM Media SA w Warszawie (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Pawła M. (odpowiedź)

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie patologii na rynku zagospodarowania odpadów opakowaniowych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rodziców sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiej karty dużej rodziny (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie utraty osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie udostępnienia ksiąg procedur programu SAPARD z okresu od stycznia 2004 r. (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie odmowy dofinansowania projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce” (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie. rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., wprowadzającego zakaz wędzenia wędlin dotychczas stosowanymi tradycyjnymi metodami (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ścisłego zakazu obrotu świniami na obszarze zakażonym afrykańskim pomorem świń obejmującym kilkadziesiąt gmin w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie działalności administracji rządowej w zakresie sprzedaży cudzoziemcom nieruchomości rolnych.

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej publikacji orzeczeń sądowych na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/. (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi z podziękowaniem za odpowiedź  dotyczącą kwestii lokalizacji fermy wiatrowej na terenie gminy Cielądz (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapisu w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczącego dodatku z tytułu przebywania opiekuna dziecka na urlopie wychowawczym (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji dzieci osób niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zapewnienia ochrony majątku Rogalin (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Arkadiusza D. (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawiewskazania liczby podatników podatku VAT oraz wysokości podatku VAT naliczonego i wykazanego na fakturach dokumentujących zakup środków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, który mógł być odliczony lub został już odliczony od podatku należnego, a co do którego prawo do odliczenia zostało zakwestionowane przez organy podatkowe z tego powodu, że organy podatkowe ustaliły nieprawidłowości i zawinienia nabywcy towaru (odbiorcy faktury VAT), to jest bez pociągnięcia nabywcy (odbiorcy faktury VAT) do odpowiedzialności karnej poprzez skazanie za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (odpowiedź) .

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prezes Sądu Rejonowego w Końskich (odpowiedź) w sprawie pani Wiesławy L.
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielenia informacji, jakimi ważnymi względami społecznymi kierowano się, zmieniając zasady refundowania przez NFZ osobom niepełnosprawnym zakupu niezbędnych pieluchomajtek (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odpowiedzi na pytanie ze strony Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie państwa B. (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do głównego lekarza weterynarii (odpowiedź) w sprawie embarga na wieprzowinę pochodzącą z obszaru Unii Europejskiej nałożone przez Federację Rosyjską.

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie nieprawidłowości w realizacji programu opieki nad zwierzętami w zakresie walki z nadpopulacją kotów i psów i zapewnienia im opieki (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw rozwiązującej problem bezpłatnego parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie przyspieszenia oddania do użytku wiaduktu w ciągu ul. Gąseckiej w Ciechanowie (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prezesa zarządu państwowej spółki Eurolot (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie Łukasza B.

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnegow sprawie księdza Mirosława Bużana (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie Diany M. .

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie kosztów pobytu dzieci w placówkach prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących przyznawania rent rodzinnych (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów pozwalających na odebranie dzieci z powodów ekonomicznych (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie pociągów Pendolino (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do wójta gminy Biała w województwie łódzkim (odpowiedź), do wojewody łódzkiego (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie lokalizacji ferm wiatrowych na terenie gminy Biała..

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie pani Sabiny K.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2odpowiedź 3) w sprawie Arkadiusza D.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie istniejących i planowanych krajowych instrumentach wsparcia rolnictwa po 2013 r. (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie zakresu obowiązujących ulg i zwolnień w podatku rolnym.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie zakresu finansowania rozwoju wsi i obszarów wiejskich ze środków polityki spójności.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie zawiadomienia do prokuratury przeciwko posłom Prawa i Sprawiedliwości Adamowi Kwiatkowskiemu i Maciejowi Małeckiemu (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie apelu polskich farmaceutów (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie realizacji kolejnego etapu działań edukacyjnych prowadzonych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie wypowiedzi dziennikarza TVP Tomasza Lisa (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie opieki geriatrycznej (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie rodzin mieszkających w domach niebędących ich własnością (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji banku BGŻ (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie elektrowni wiatrowych (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji, jakie działania podjął rząd w ostatnich dwóch latach i jakie zamierza podjąć w najbliższym czasie w celu wsparcia hodowców karpia i innych ryb słodkowodnych w Polsce (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie naliczania i poboru opłaty legalizacyjnej (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie przyszłej obsługi ruchu pociągów Pendolino na linii łączącej Centralną Magistralę Kolejową z Krakowem (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wstrzymania prac ekshumacyjnych zainicjowanych praz Instytut Pamięci Narodowej na Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze „Ł” (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie pałacu Zamoyskich w Bieżuniu (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie wyjaśnienia, czy prokuratura oraz PKBWL badały okoliczności przeprowadzonej w przeddzień katastrofy, 9 kwietnia 2010 r., naprawy samolotu, który potem uległ katastrofie w Smoleńsku.

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie spółki Pork Handel Sp. z o.o. (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie rozważenia przywrócenia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź) w sprawie udostępnienia miejsca na multipleksie cyfrowym telewizji naziemnej Telewizji Trwam.

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z działalności prokuratora generalnego (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie refundacji leku Glivec (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku południowej obwodnicy Opatowa oraz dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 klasy GP na odcinku zachodniej obwodnicy Opatowa w woj. świętokrzyskim (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie osób skazanych za czyny o charakterze pedofilskim (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie miejsca na multipleksie dla TV Trwam (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta Warszawy w sprawie informacji o miesięcznym koszcie ponoszonym przez m.st. Warszawę za pobyt jednego dziecka w placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie postępowania koncesyjnego i konsekwencji nieprzyznania koncesji dla Fundacji „Lux Veritatis” (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie kierowane do ministra gospodarki w sprawie likwidacji przez Energa SA Biura Obsługi Klienta w Ciechanowie (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś” (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wpływu zakazu uboju rytualnego zwierząt rzeźnych na eksport (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie polityki karnej (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zezwolenia na bezcłowy import kukurydzy z Ukrainy (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie śledztwa prokuratury rosyjskiej dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie drogi wojewódzkiej nr 565 na odcinku Secymin Nowy – rzeka Wisła – Chociszewo (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź)  oraz do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) w sprawie systemu viaTOLL .

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie właścicieli działek lub gospodarstw położonych na obszarze Natura 2000.

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania polskiego rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2014–2020 (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie handlu tak zwanymi dopalaczami (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu kolejowym (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy mieszkań socjalnych (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie informacji o liczbie skazanych za pedofilię (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie emisji Telewizji Trwam na naziemnej platformie cyfrowej MUX-1.

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie wyroku uniewinniającego oskarżonego Adama Ch. (odpowiedź)

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie sytuacji uchodźców irańskich (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie rodziny pana Stanisława Z. (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie Stanisława K. (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Jana P. (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Łukasza Z. (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie problemów w funkcjonowaniu szpitali na północnym Mazowszu (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB) (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie Narodowych Sił Rezerwowych (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie informacji, czy rząd, podejmując ewentualną decyzję o przekształceniu Przewozów Regionalnych Spółki z o.o., rozważa spłatę dotychczasowych zobowiązań spółki (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zmniejszenia występowania syropu glukozowo-fruktozowego w produktach spożywczych najchętniej spożywanych przez dzieci i młodzież (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie wsparcia programu budowy samorządowych inwestycji drogowych (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) oraz do prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach (odpowiedź) w sprawie oświadczenia senatorskiego z 35. posiedzenia Senatu.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie funkcjonowania systemu motywowania funkcjonariuszy Policji do osiągania lepszych wyników służbowych (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie lekceważenia wyroków sądów administracyjnych przez organy administracji rządowej (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia różnorodności” oświadczenia senatorów.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pani Heleny F.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie zdjęcia krzyży w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i w podległych jednostkach.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do burmistrza miasta i gminy Rzgów oraz do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie planów budowy obwodnicy miasta Rzgowa.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) oraz do burmistrza miasta i gminy Rzgów w sprawie planów budowy obwodnicy miasta Rzgowa.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie pana Zbigniewa K. (odpowiedź)

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie informacji o nieprawidłowościach (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie spółki Elewarr.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach (odpowiedź) w sprawie wypowiedzi rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Kielcach.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie sytuacji małych klubów sportowych (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie punktów krwiodawstwa (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie pociągów EIC Premium (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie zarządu spółki Polska Agencja Prasowa SA (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie zabezpieczenia danych osobowych konsumentów energii elektrycznej (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pana Macieja W.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie mafii paliwowej.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podziału gospodarstwa rolnego (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Łukasza Z. (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie zastosowania technologii mikoryzacji w Polsce.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do wojewody mazowieckiego (odpowiedź) w sprawie pensjonariuszy domu pomocy społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mar-Kot” w gminie Przyłęk.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Szczecina w sprawie dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się trzydziestoczteroletnia mieszkanka Szczecina, pani Renata M. (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Siemianowice Śląskie w sprawie dramatycznych warunków sanitarnych i mieszkaniowych mieszkańców domu przy ul. Kołłątaja 1 (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śp. Anny B. (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na rzadką chorobę Niemanna-Picka (NPC) (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie modernizacja odcinka drogi E7, przebiegającego przez teren gminy Załuski (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie nowego rozkładu jazdy PKP InterCity (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa zarządu Telewizji Polskiej SA, do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie sytuacji w telewizji publicznej.
 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej przez komisję rządową (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie I C 276/10 dotyczącego znanej dziennikarki TVP, pani redaktor Elżbiety Jaworowicz.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie byłego posła Witolda Tomczaka (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie poszerzenia wiedzy na temat doniesień o lokalizacji w Ciechanowie w 1945 r. obozu NKWD (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie odnawialnych źródłach energii (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Jana K.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie tragicznego wypadku przy pracy, jakiemu uległ w Białej Podlaskiej Hubert P.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie odbywającego karę pozbawienia wolności Łukasza Z. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie procesu przeciwko Maciejowi T. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wyroku jaki zapadł 26 lutego 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sektora energetycznego (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Jana P. (odpowiedź)

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie prób wprowadzenia do projektowanej ustawy o wyrobach budowlanych zapisów tworzących monopol w zakresie wydawania europejskich aprobat technicznych (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie realizacji inwestycji drogowych (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie udziału we wpływach z tytułu w podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do komendanta głównego Policji (odpowiedź) w sprawie pana Jacka K.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie informacji odnośnie do liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących osób będących w chwili czynu prokuratorami w okresie od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Tomasza Trzeciaka (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie informacji w zakresie wielkości handlu artykułami rolnymi w Polsce (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesów Sądów Apelacyjnych: w Białymstoku (odpowiedź), w Gdańsku (odpowiedź), w Lublinie (odpowiedź), w Łodzi (odpowiedź), w Poznaniu (odpowiedź), w Katowicach (odpowiedź), w Krakowie (odpowiedź), w Szczecinie (odpowiedź), we Wrocławiu (odpowiedź), w Rzeszowie (odpowiedź), w Warszawie (odpowiedź) w sprawie informacji dotyczącej liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących sędziów.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora apelacyjnego w: Białymstoku (odpowiedź), Gdańsku (odpowiedź), Lublinie (odpowiedź), Łodzi (odpowiedź),  Poznaniu (odpowiedź),  Katowicach (odpowiedź),  Krakowie (odpowiedź),  w Szczecinie (odpowiedź),  Wrocławiu (odpowiedź),  Rzeszowie (odpowiedź),  Warszawie (odpowiedź) w sprawie przedstawienia szczegółowej informacji na temat liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących osób będących w chwili popełnienia czynu prokuratorami w okresie od 1 stycznia 2008 roku do chwili obecnej.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie odmowy dostępu do akt sądowych (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Grzegorza Ch.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratura generalnego w sprawie informacji dotyczącej liczby i rodzajów postępowań karnych, dotyczących osób będących w chwili czynu sędziami, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie modulacji płatności bezpośrednich (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie obozu przejściowego w Działdowie (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zmian przepisów w ustawie o ochronie przyrody (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie odebrania dziecka przez sąd rodzicom (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie samorządowych kolegiów odwoławczych (odpowiedź, odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie pięciu wybudowanych przepraw nad magistralą kolejową E65 Warszawa – Gdynia (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie środków przewidzianych na wspólną politykę rolną (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie postępowań prowadzonych przez organy podatkowe wobec członków Stowarzyszenia Transportowców Ziemi Łódzkiej (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pozwu ministra transportu przeciwko jednemu z tygodników (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie upublicznienia pełnej treści pisma marszałka Senatu do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie mafii paliwowej (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie koncepcji utworzenia w powiatowych komendach Policji wydziałów ds. zwalczania przestępczości narkotykowej (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Fundacji imienia Raczyńskich (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie dokonania weryfikacji dotychczasowych zasad wprowadzania tak zwanych wydań poprawionych podręczników szkolnych (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Okien Życia (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie uszkodzenia rzeźby w Galerii Narodowej „Zachęta” w 2000 r.

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź), do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (odpowiedź), do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi (odpowiedź), do starosty rawskiego (odpowiedź) oraz do starosty tomaszowskiego (odpowiedź) w sprawie upadłości firmy Ivett.

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania e-sądu (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź, odpowiedź 2), głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3), wojewody łódzkiego (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz starosty rawskiego (odpowiedź) w sprawie pana Stanisława S.

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie publikacji w „Gazecie Wyborczej” artykułu napisanego przez prokuratora generalnego (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie polityki energetycznej państwa (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego państwa (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wspólnej polityki rolnej w latach 2014–2020 (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie złożenia przez czeskiego prywatnego przewoźnika kolejowego Leo Express wniosku do PKP PLK o przydział trasy na nowy rozkład jazdy (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie polityki rodzinnej (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie przejazdów kolejowych w powiecie ciechanowskim (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Wrocław wobec grupy młodych rolników reprezentowanych przez pana Jakuba Maya (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podatników będących przedsiębiorcami transportowymi, którym organy administracji skarbowej zakwestionowały odliczenie podatku VAT przy zakupie paliwa (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie informacji, czy w resorcie finansów są prowadzone prace lub jest ewentualnie rozważane wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania rolnictwa (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie art. 261b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie tzw. inteligentnych liczników prądu (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie modernizacji magistrali kolejowej E65 Warszawa – Gdynia (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie tak zwanych godzin karcianych (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do komendanta głównego Policji (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego  w sprawie wdowy po Grzegorzu Żebrowskim (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie polityki informowania o wynikach kontroli (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie śmierci Tomasza Gaickiego.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) i do komendanta głównego Policji (odpowiedź) w sprawie zakupu urządzeń rozgłaszających LRAD.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie wniesienia kasacji na korzyść Grzegorza W.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (odpowiedź) w sprawie pana Adam W.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) oraz do ministra obrony narodowej (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie budowy lotniska wojskowego w Nowym Mieście nad Pilicą.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów podczas działań w ramach programu „Premia dla młodych rolników” (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie połączenia kolejowego z lotniskiem Modlin (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie budowy terminalu na gaz ziemny skroplony (LNG) w Świnoujściu (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie skali i źródeł produkcji sfałszowanego i nienadającego się do spożycia mięsa i produktów z niego wytwarzanych (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie propozycji uchwał przygotowanych przez senatorów PiS (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do komisarza wyborczego w Skierniewicach w sprawie podziału gminy Głuchów na okręgi wyborcze (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora ochrony środowiska w sprawie energetyki wiatrowej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Włodzimierza K.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie budowy 2 km chodnika przy drodze krajowej nr 62.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie powstawania nowych ferm drobiowych w powiecie mławskim.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie dzieci w wieku szkolnym mających problemy z nadwagą (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie obowiązku szkolnego dla sześciolatków (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie uchylonego art. 585 kodeksu spółek handlowych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) oraz do prezes Sądu Okręgowego w Krakowie (odpowiedź) w sprawie umieszczenia w domu dziecka trzech braci B.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zwrotu 35 milionów euro z unijnych funduszy rolnych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie interwencji na rynku ziemniaka (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź)  w sprawie Elektrowni Ostrołęka.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów w sprawie modyfikacji wzoru wskaźnika zadłużenia (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie drogi krajowej nr 60 (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie decyzji Pana Marszałka o zgłoszeniu wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie okoliczności wykonywania odwiertów na nieruchomościach należących do PPH Terra Sp. z o.o (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie likwidacji  zjazdu z drogi krajowej S8.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie przetrzymywania w zakładzie karnym przez prawie dwa lata osoby, co do której tożsamości nastąpiła pomyłka.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie elektrowni wiatrowych i biogazowni (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie ubezpieczenia firm prowadzących usługi turystyczne (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie pomocy rolnikowi korzystającemu z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi (numer sprawy: DW-4530-182/i/07/RS/0) (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego oraz do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie nowych ustaleniach prokuratury dotyczących katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie prokuratora w stanie spoczynku (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. (odpowiedź)

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie odpowiedzi (znak pisma RR.pro-ak/0504/2012/(2364) z dnia 2 lipca 2012 r.) na oświadczenie złożone na 14. posiedzeniu Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r. dotyczącej działań Agencji Rynku Rolnego w zakresie odszkodowań dla rolników poszkodowanych wskutek epidemii bakterii E. coli.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów oraz do generalnego inspektora informacji finansowej w sprawie przedsiębiorcy (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do burmistrza miasta Rawy Mazowieckiej (odpowiedź) w sprawie pani Bożeny W.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie CPP Prema SA w Kielcach (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pracowników działu Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie śmierci Marcina O.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie firmy Ivett w Rawie Mazowieckiej (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Grzegorza C.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie znęcania się nad uczniami przez nauczycielkę jednej ze szkół z województwa mazowieckiego (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych  (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie uboju rytualnego.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie udzielenia pomocy korzystającemu z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi rolnikowi, któremu w wyniku wypowiedzenia umowy preferencyjnego kredytu inwestycyjnego na zakup ziemi powstaje niemożliwe do spłaty zadłużenie (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie podatników będących przedsiębiorcami transportowymi, którym organy administracji skarbowej zakwestionowały odliczenie podatku VAT przy zakupie paliwa .

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie utraty przez ministerstwo bezpośredniego nadzoru nad prawidłowością toku postępowań sądowych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przedsiębiorców transportowych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wyrobów przemysłu piwowarskiego (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie skomunikowania Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin z trasą kolejową Warszawa - Gdańsk (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozporządzenia wyłączającego truskawki z kategorii upraw wieloletnich (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przesyłania zarejestrowanych oświadczeń o zatrudnieniu pracownika-obcokrajowca do kraju cudzoziemca (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie aktywności senatorskiej.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Janusza P (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie fikcyjnych umów sprzedaży ziemi rolnej na podstawionych nabywców.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie wszczynania kontroli gospodarstw rolników, którzy protestują, zaniepokojeni spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań PROW 2007-2013, na które będzie jeszcze prowadzony nabór w 2013 roku (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji o sytuacji ekonomicznej samorządów w Polsce (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie komorników sądowych (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie przeniesienia Konsulatu Generalnego RP z Vancouver do miasta Edmonton w prowincji Alberta (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie państwa M. (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dostępności wydłużonego urlopu macierzyńskiego dla rodziców dzieci narodzonych w roku 2013 (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wstrzymania prac przygotowawczych do budowy nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka SA (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź), ministra sprawiedliwości (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do wojewody lubelskiego (odpowiedź) w sprawie pana Mieczysława M.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Zbigniewa J.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie osadzenia i przetrzymywania w zakładzie karnym osoby, która nie była skazana za przestępstwo.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie pani Elżbiety O. (odpowiedź)

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), ministra finansów (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie uprawnień do otrzymywania płatności bezpośrednich po 2013 r.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), prezydent miasta stołecznego Warszawy (odpowiedź), ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu kupców prowadzących działalność handlową w przejściach podziemnych w centrum Warszawy.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4) w sprawie wpisów na stronach internetowych "Gazety Wyborczej", jakie pojawiły się w sobotę 29 grudnia 2012 r.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji finansowej PLL LOT (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Możliwości zmian w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie obozu NKWD w Ciechanowie (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań komisji rządowej wyjaśniającej katastrofę smoleńską w kontekście kwestii odpowiedzialności przewodniczącego tej komisji Jerzego Millera (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu  księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa łódzkiego w sprawie likwidacji dwóch oddziałów szpitala w Tuszynie (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie zakresu i skuteczności przewidzianej w kodeksie postępowania karnego instytucji dobrowolnego poddania się karze (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie postępowania upadłościowego dotyczącego firmy Ivett w Rawie Mazowieckiej.

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wyroków wydawanych przez sądy (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Rejestru Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pracowników Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli sądów gdańskich (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie inspektorów transportu drogowego (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce odpadami, tak aby wyeliminować swoistą walkę między samorządami o lokalizację składowisk RIPOK (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie lotniska w Modlinie (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji na temat tego, czy w świetle Konstytucji RP dopuszczalne jest odczytanie przed sądem aktu oskarżenia o czyn zakwalifikowany wyłącznie z art. 585 kodeksu spółek handlowych (bez żadnej innej kumulatywnej kwalifikacji), który to przepis został uchylony z dniem 13 lipca 2011 r.

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie drogi Rawa Mazowiecka - Opoczno w rejonie skrzyżowania drogi S8 (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie działań podjętych przez przedstawicieli rządu RP w zakresie zwrotu wraku samolotu prezydenckiego przez stronę rosyjską (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawienieprawidłowości w obrocie ziemią rolną z zasobów Skarbu Państwa (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie uboju rytualnego w Polsce (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie dofinansowania studiów w programie Student II (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego dotyczące śledztwa prokuratury wojskowej w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie eksmisji siedemdziesięciojednoletniej pani Janiny K.S. (odpowiedź)

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie budowy w powiatach południowej Wielkopolski kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie przepisów prawa, istniejących regulacji i zasad obowiązujących gospodarstwa rolne, jeśli chodzi o przechowywanie paliwa, pasz i dodatków paszowych, nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie informacji na temat działań PROW 2007-2013, w związku z którymi będzie jeszcze prowadzony nabór w 2013 r.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie Justyny P.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie pana Bernarda P.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie pani Jadwigi G.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 570 i drogą gminną w miejscowości Czerwińsk (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wydatków gmin na oświatę (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź) w sprawie wywozu śmieci i recyklingu odpadów.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź), do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź2) w sprawie ugody między PGNiG a rosyjskim koncernem Gazprom.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie utraty przez polskich rolników uprawiających tytoń możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie świętokrzyskich rolników poszkodowanych w tak zwanej aferze ogórkowej (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie wyników kontroli wykonania budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2011 rok.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie przepisów prawa odnoszących się do producentów rzepaku, którzy chcieliby sami wyprodukować paliwo z własnych nasion.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie dopłat bezpośrednich dla rolników (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie dopłat bezpośrednich dla rolników (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kosztów jakie poniosła Rzeczpospolita Polska w związku z utrzymaniem kontyngentów w Iraku i Afganistanie (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie lekcji religii (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalania opłat za wywóz śmieci (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie oględzin brzozy oraz wraku samolotu w ramach śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie dostawców mleka.

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie prac nad nowym projektem ustawy dotyczącym stosowania środków ochrony roślin (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) w sprawie wydatków kancelarii premiera na korzystanie z zewnętrznej obsługi prawnej.

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie reakcji prokuratury na oświadczenie senatorskie z 14 maja 2012 r.

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie remontu ulicy Słowackiego w Przasnyszu (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy wiaduktów nad modernizowaną magistralą kolejową E-65 Warszawa - Gdynia w Ciechanowie (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie opublikowania na rosyjskiej stronie internetowej zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie obciążenia budżetów jednostek samorządów z tytułu urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.
 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy trasy S8 (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie pana Piotra K.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź), do prezydent miasta stołecznego Warszawy (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź2) w sprawie pani Karoliny K.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wyjaśnienia kwestii związanej z kwotą wolną od potrąceń komorniczych na podstawie przepisów kodeksu pracy w przypadku wypłaty w danym miesiącu więcej niż jednego świadczenia (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyliczenia dotyczącego kosztów realizacji projektów ustaw przedstawionych przez PiS (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Amber Gold (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrudniania obcokrajowców (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie polityki wsparcia rodzin z dziećmi (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy kolejowej pod Szczekocinami (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie uchylenia przepisu art. 585 k.s.h.
 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie śmierci dwudziestosześcioletniego Marcina O.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie pani S.-Z.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rynku ziemniaków jadalnych (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie pani Niny Y.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie mienia obywateli polskich przejętego w latach 1939-1945 przez III Rzeszę (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie uzdrowisk (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie skargi na działalność burmistrza Leśnej (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zmiany tłumaczenia nazwy NIK (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie prawa odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży nieruchomości rolnych (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany statusu odcinka drogi E7 (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie łamania praw mniejszości narodowej polskiej na Litwie (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofalnej sytuacji polskich instytucji za granicą (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wsparcia rodzin z dziećmi (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie modernizacji trasy kolejowej Warszawa - Gdynia (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby działających w kraju domów dziecka (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie danych o liczbie zamkniętych na przestrzeni ostatnich sześciu lat szkół i innych placówek oświatowych w Polsce, w tym bibliotek, domów kultury oraz ośrodków kultury, z podziałem na województwa i powiaty (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie opieki nad żołnierzami powracającymi z misji wojskowych (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie komercjalizacji Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie placówki Poczty Polskiej w Raciążu (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie likwidacji delegatury ministra Skarbu Państwa w Ciechanowie (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu szkół na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie środków wczesnoporonnych (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie polityki prorodzinnej (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie obrotu materiałami o charakterze pornograficznym (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie objazdu przy ulicy Kasprzaka w Ciechanowie (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wypowiedzi prezydenta USA (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kosztu budowy 1 km obwodnicy Warszawy (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wywieszania symboli organizacji pozarządowych na budynkach urzędów państwowych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu braku zgody na wejście na salę obrad szefów związków zawodowych: NSZZ "Solidarność i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie poprawy zdrowotności (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia liczby miejsc pracy dla niepełnosprawnych absolwentów uczelni wyższych (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie polityki pronatalistycznej (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie skargi na postępowanie policji oraz urzędników sądowych w Pabianicach

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie danych statystycznych dotyczących postępowań dyscyplinarnych prowadzonych na podstawie ustawy o ustroju sądów powszechnych wobec sędziów.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych, komendanta głównego Policji, śląskiego komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta miejskiego Policji w Mysłowicach oraz do rzecznika praw dziecka w sprawie zatrzymania pani Beaty K. i jej dwunastoletniej córki Katarzyny K.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie dowolnego traktowania przez urzędy celne przedsiębiorców sprzedających samochody typu pick-up.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Macieja L.
 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) w sprawie pani Ireny S.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie tak zwanej afery testamentowej (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie mienia obywateli polskich przejętego w latach 1939-1945 przez III Rzeszę (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zagwarantowania ochrony praw rodzicielskich pełnym rodzinom (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ratowanie zabytkowego mostu w Tczewie (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie obniżenia dotacji podmiotowej dla Warszawskiej Opery Kameralnej (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie e-administracji (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawiewdrożenia elektronicznych dowodów osobistych (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości progów dochodowych obowiązujących w udzielaniu wsparcia z pomocy społecznej (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapisów regulujących uciążliwość zapachów (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawieograniczenia tak zwanego janosikowego (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy określającej strefy bezpieczeństwa przy elektrowniach wiatrowych (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji dotyczących starań o stanowisko szefa Komisji Europejskiej dla prezesa Rady Ministrów (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy Stadionu Narodowego (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą (odpowiedź)..

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie lekcji religii (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększania pluralizmu w procesie przyznawania w Polsce koncesji na nadawanie cyfrowe (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie dyskryminacji mniejszości narodowych na Litwie (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sekretarza stanu Pawła Grasia (odpowiedź).

 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zamiaru podniesienia wieku emerytalnego do sześćdziesiątego siódmego roku życia (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrudnienia w administracji (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie porozumienia ACTA (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kontroli korespondencji telekomunikacyjnej (odpowiedź, odpowiedź cz. II).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanych zmian w dotowaniu niepublicznych przedszkoli (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie nieprzyznania Telewizji Trwam koncesji na naziemne rozpowszechnianie w technologii cyfrowej (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie porozumienia ACTA (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Sądu Rejonowego w Płońsku (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie terenu po zlikwidowanej JW. 3791 (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowiska polskiego rządu prezentowanego na szczycie Unii Europejskiej na początku grudnia tego roku oraz wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radka Sikorskiego w Berlinie i wypowiedzi prezesa Rady Ministrów na forum Europejskiej Partii Ludowej (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego dla kobiet (odpowiedź).