Narzędzia:
Michał Seweryński

Michał Seweryński

  • okręg wyborczy nr 27, Sieradz
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.sewerynski.pl

Senator VIII, IX i X kadencji.

Wicemarszałek Senatu IX kadencji (od 20 kwietnia 2017 r.).

 

Urodził się 1 lipca 1939 roku w Łodzi.

Ukończył studia prawnicze w Uniwersytecie Łódzkim (1957-1962). W latach 1962-1965 odbył aplikacja i podjął pracę w Prokuraturze. Ukończył studia doktoranckie w UŁ (1965-1969). Obronił doktorat (1969) i habilitację (1976) w dziedzinie nauk prawnych na tej samej uczelni. Od roku 1990 do dziś zatrudniony jest jako profesor zwyczajny na Uniwersytecie Łódzkim, a od 1997 do 2018 roku także na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Był rektorem Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1990-1996. Prowadził działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie polskiego i europejskiego prawa pracy. Jako visiting professor wykładał na uniwersytetach: we Francji, Kanadzie, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii i Japonii. Jest autorem ponad 190 publikacji naukowych ( w tym kilkudziesięciu w językach obcych).

Członek towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych ( w latach 2009-2012 prezydent International Association for Labour and Social Security Law). Od roku 2008 współprzewodniczący Rady Naukowej Societe Historique et Literaire  w Paryżu.

W działalności publicznej pełnił funkcje: przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (1990-1996), członka Rady Legislacyjnej przy Premierze RP, członka Papieskiej Rady ds. Świeckich (1996-2006), Konsula Honorowego Francji w Łodzi (1998-2005), przewodniczącego rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2003-2007), ministra edukacji narodowej i nauki oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego ( 2005 - 2007).

Odznaczony orderami polskimi (Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski), francuskimi (Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, Les Palmes Académiques), japońskim Orderem Wschodzącego Słońca z Gwiazdami, Krzyżem Papieskim Pro Ecclesia et Pontifice, a także Odznaką Honorową m. Łodzi. W roku 1997 uzyskał tytuł doktora honoris causa Université Jean Moulin Lyon III. Laureat Nagrody m. Łodzi (2011).

W Senacie VIII i IX kadencji był przewodniczącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,.

- członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Bezpartyjny.

Biuro senatorskie
ul. Rynek 9, 98-200 Sieradz, tel. 795 508 790
czynne:
poniedziałek, czwartek 15.00-18.00
wtorek-piątek 9.00-12.00
środa 10.00-13.00

Filia
Plac Legionów 8, 98-300 Wieluń
czynne:
Poniedziałek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00