Narzędzia:
Przemysław Błaszczyk

Przemysław Błaszczyk

  • Okręg wyborczy nr 25
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.blaszczyk.senat.pl

Sekretarz Senatu

Senator VII kadencji

Urodził się 11 września 1977 r. w Zgierzu.

W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolniczo-hodowlane.

W latach 20062007 był radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego.

W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Środowiska. Pełnił także funkcję sekretarza Senatu.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest wiceprezesem Zarządu Okręgowego tej partii w Sieradzu.

Jest żonaty, ma jedno dziecko.

Okręg wyborczy nr 25 – powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki i poddębicki.