Narzędzia:

Oświadczenia

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (odpowiedź) w sprawie metodologii ustalania cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych w województwach.
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie umów z osobami fizycznymi o administrowanie gruntów należących do Skarbu Państwa (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka w sprawie odebrania wnuków pani Helenie P. (odpowiedź).

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie wjazdu alarmowego na odcinku autostrady A2 Stryków – Konin na 310 + 00 km drogi.
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie zbadania działań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczących naniesień budowlanych znajdujących się na terenie gruntów Miasta Stołecznego Warszawy, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 3-13-15 z numerem 41a (odpowiedźodpowiedź 2).
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (odpowiedź) w sprawie legalności i zasadności decyzji wydawanych przez dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie funkcjonowania  wymiaru sprawiedliwości.
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do komendanta głównego Policji (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie „poprawy” statystyki wykrywania przestępstw.
 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie podejrzenia nieprawidłowości w zakresie odbierania rodzicom dzieci przez Sąd Rejonowy w Nisku (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie upadłości przedsiębiorstwa FPH IVET (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie niewykonywania orzeczeń sądowych (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka w sprawie państwa M. (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie naprawy mostów rolniczych usytuowanych między innymi na rzece Zian.

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie p. Jadwigi D.

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie rozważenia możliwości wniesienia do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszce B. (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Kozietulskiego (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów, do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie przepisów ustaw zmieniających kodeks postępowania karnego.
 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie tak zwanej afery ogórkowej (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie pani Anny K.

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie planowanych na 2015 r. wydatków na rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, postęp biologiczny w sprawie produkcji zwierzęcej.

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w powiacie łęczyckim oraz w gminie Bielawa (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie projektu przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w miejscowości Krzywaczka.

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2), do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (odpowiedź), do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie podjęcia działań w ramach Państwa kompetencji w sprawie praktyk przedsiębiorstwa Energa dla Firm SA.

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Krajowej Rady Notarialnej (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie zbadania zgodności z prawem oraz obowiązującymi zasadami etyki zawodowej notariuszy zapisów zamieszczonych w akcie notarialnym (Rep. A 3313/2013) (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie ochrony polskiej ziemi (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do prezesa Zarządu PKP „Polskie Linie Kolejowe” SA (odpowiedź) w sprawie remontu trasy kolejowej E65 między Gdynią a Warszawą.

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie uwzględnienia budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi krajowej nr 70 Łowicz – Nieborów w planach inwestycyjnych, które będą realizowane na terenie województwa łódzkiego w latach 2014–2020.

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie prawa skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 i art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ograniczeń rozwoju gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie odstąpieniu od umowy nr GDDKiA-O/LU-R2mk/B-obw. Hrubieszowa/11 z dnia 21 lipca 2011 r. wobec firmy Dromet Sp. z o.o. w Częstochowie (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa rozwoju wsi w sprawie stanu realizacji prac nad wprowadzeniem PROW 2014–2020 (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu łęczyckiego (odpowiedż).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznych treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź w sprawie dostępu do akt śledztwa i gromadzonych w jego ramach dowodów przewodniczącego Macieja Laska.

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie mięsa niewiadomego pochodzenia wykrytego na targowisku w Wólce Kosowskiej.

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do generalnego konserwatora zabytków oraz do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie budowy supermarketu w obrębie zabytkowej zabudowy centrum Łęczycy (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla m.st. Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydent m.st. Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedż), do komendanta głównego Policji (odpowiedź) oraz do szefa Krajowego Biura Wyborczego (odpowiedź) w sprawie incydentów wyborczych.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie wartości dowodowej badań poligraficznych, potocznie zwanych badaniami wykrywaczem kłamstw, w postępowaniu karnym.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pana Jacka W.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do minister spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie posła na Sejm Przemysława Wiplera.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przedstawienia stanu prac w resorcie rolnictwa w zakresie powołania funduszu gwarancyjnego dla rolników (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Łukasza Z. i Arkadiusza D. (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie małoletniej Olivii E. H.

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź), do ministra zdrowia (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) w sprawie prośby o zbadanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami wydawanymi przez poszczególne ministerstwa inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej.

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie tranzytu przez Federację Rosyjską.

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie zbadania celowości, legalności i zgodności z generalną zasadą proporcjonalności czynności prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Opatowie, w ramach postępowania prowadzonego przeciwko Krzysztofowi S. z oskarżenia prywatnego Jana G. o przestępstwo zniesławienia.

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Komorniczej (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź), do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi (odpowiedź), do prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedźodpowiedź 2) w sprawie pana Mirosława K.

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie pana Macieja J. (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zasad i trybu uruchomienia i wypłacania rekompensat dla producentów rolnych w związku z rosyjskim embargiem (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie tytułu Mocnej Firmy Godnej Zaufania 2013 (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie prezentacji spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie badania brzozy (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezydent miasta Łodzi w sprawie zwolnienia z pracy aktora Marka Cichuckiego (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź), do komendanta głównego Policji (odpowiedź) oraz do generalnego inspektora ochrony danych osobowych (odpowiedź) w sprawie wykorzystywania prywatnych nagrań zdarzeń drogowych, utrwalonych na nośnikach niebędących rejestratorami (kamery, telefony komórkowe) w rozumieniu art. 2 pkt 59 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 1997 r., nr 98 poz. 602 ze zm.), w celu ścigania wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym przez uprawnione organy.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie aresztowania na siedem dni Grzegorza Brauna, w ramach kary za obrazę sądu.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie produkcji wieprzowiny.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia kwot mlecznych w Unii Europejskiej (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Grzegorza Cz. (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie spółki „Elewarr” (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rodziny państwa Cecylii i Stanisława K. (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie listy beneficjentów pomocy UE, jeżeli chodzi o rekompensaty związane z kryzysem z powodu zarażenia bakterią e-coli (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie katastrofy smoleńskiej.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie pana Grzegorza W. (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie umowy stowarzyszeniowej zawartej między Unią Europejską i Ukrainą.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie producentów owoców miękkich (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (odpowiedź) w sprawie rolników, plantatorów ogórków, którzy wskutek błędnej informacji rządu zostali pozbawieni możliwości ubiegania się o odszkodowania za straty spowodowane epidemią E. coli w 2010 r.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie tak zwanej afery podsłuchowej (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie nadużyć związanych z finansowaniem ze środków ministra sportu koncertu piosenkarki Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie działań organów skarbowych w stosunku do Fundacji „Lux Veritatis” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie cen żywca wołowego.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie treści rozmów podsłuchanych w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie podsłuchów w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie treści rozmów ministrów, jakie odbywały się w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stanowiska resortu zdrowia odnośnie do lokalizacji turbin wiatrowych, ich odległości od miejsca zamieszkania (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kary za przekroczenie kwoty mlecznej w roku kwotowym 2013/2014 (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie udzielenia wyjaśnień (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie liczby złożonych wniosków o płatności obszarowe, a także powierzchni referencyjnej i powierzchni objętej corocznie dopłatami od roku 2004 (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do wojewody łódzkiego w sprawie udostępnienie protokołu pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka w sprawie objęcia kontrolą działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy w zakresie prawidłowości organizowania opieki w rodzinach zastępczych przez tę jednostkę (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie kontroli prawidłowości sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź) w sprawie pani Jolanty O.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie planów zmian w systemie dofinansowań (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rodzin zastępczych (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2), do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej (odpowiedź), do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych (odpowiedź) oraz do członków Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (odpowiedź) w sprawie informacji wyborczych kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Parlamentu Europejskiego zamieszczonych w bezpłatnym miesięczniku „W Nowej Roli”.

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie pana Mariana M. (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stanowiska ministerstwa odnośnie do obowiązku zmian przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (P-40/12) (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie różnego traktowania rolników przez wydziały komunikacji, jeżeli chodzi o możliwość rejestracji przyczepy samochodowej jako rolniczej (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie embarga na polskie produkty (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego planów pozwalających na działalność Sądu Najwyższego w warunkach wyjątkowych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie planów dotyczących warunków i sposobu wykorzystania podmiotów leczniczych podczas działań wojennych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie planów ewakuacji placówek szkolnych na wypadek działań wojennych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie oddziałów Obrony Cywilnej (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie planów umożliwiających obrady Senatu w chwili zagrożenia działaniami wojennymi (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałek Sejmu w sprawie planów umożliwiających kontynuowanie obrad Sejmu w chwili zagrożenia działaniami wojennymi.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Grzegorza C. (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podejrzenia korupcji w Sądzie Najwyższym (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) w sprawie pana Krystiana B.
 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź), do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3), do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) oraz do prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego (odpowiedź) w Skierniewicach w sprawie rodziny państwa Wiesławy i Marka P.
 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie funkcjonowania programu rolnośrodowiskowego (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie udostępnienia ksiąg procedur programu SAPARD z okresu od stycznia 2004 r. (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie. rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., wprowadzającego zakaz wędzenia wędlin dotychczas stosowanymi tradycyjnymi metodami (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ścisłego zakazu obrotu świniami na obszarze zakażonym afrykańskim pomorem świń obejmującym kilkadziesiąt gmin w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie działalności administracji rządowej w zakresie sprzedaży cudzoziemcom nieruchomości rolnych.

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi z podziękowaniem za odpowiedź  dotyczącą kwestii lokalizacji fermy wiatrowej na terenie gminy Cielądz (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Arkadiusza D. (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawiewskazania liczby podatników podatku VAT oraz wysokości podatku VAT naliczonego i wykazanego na fakturach dokumentujących zakup środków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, który mógł być odliczony lub został już odliczony od podatku należnego, a co do którego prawo do odliczenia zostało zakwestionowane przez organy podatkowe z tego powodu, że organy podatkowe ustaliły nieprawidłowości i zawinienia nabywcy towaru (odbiorcy faktury VAT), to jest bez pociągnięcia nabywcy (odbiorcy faktury VAT) do odpowiedzialności karnej poprzez skazanie za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odpowiedzi na pytanie ze strony Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie państwa B. (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prezesa zarządu spółki Eurolot (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do głównego lekarza weterynarii (odpowiedź) w sprawie embarga na wieprzowinę pochodzącą z obszaru Unii Europejskiej nałożone przez Federację Rosyjską.

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę Polskich Linii Lotniczych LOT (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie polskiej mniejszości narodowej na Litwie (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie barier znajdujących się przy wjeździe na autostradę A2 w Świnicach Wareckich .

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie pani Sabiny K.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2odpowiedź 3) w sprawie Arkadiusza D.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie zakresu obowiązujących ulg i zwolnień w podatku rolnym.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie apelu polskich farmaceutów (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie realizacji kolejnego etapu działań edukacyjnych prowadzonych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie zakończenia prac na skrzyżowaniu autostrady A1 z drogą krajową nr 2 w powiecie kutnowskim.

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji banku BGŻ (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie wyjaśnienia, czy prokuratura oraz PKBWL badały okoliczności przeprowadzonej w przeddzień katastrofy, 9 kwietnia 2010 r., naprawy samolotu, który potem uległ katastrofie w Smoleńsku.
 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie spółki Pork Handel Sp. z o.o. (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie rozważenia przywrócenia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej (odpowiedź)
 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź) w sprawie udostępnienia miejsca na multipleksie cyfrowym telewizji naziemnej Telewizji Trwam.
 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z działalności prokuratora generalnego (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie osób skazanych za czyny o charakterze pedofilskim (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie miejsca na multipleksie dla TV Trwam (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś” (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wpływu zakazu uboju rytualnego zwierząt rzeźnych na eksport (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie polityki karnej (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zezwolenia na bezcłowy import kukurydzy z Ukrainy (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie śledztwa prokuratury rosyjskiej dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrzymania podejrzanych o oblanie farbą pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Legnicy (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji dotyczących samolotu Tu-154M.

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie uchwalenia nowej ustawy o ogródkach działkowych (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie wyroku uniewinniającego oskarżonego Adama Ch. (odpowiedź)

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie sytuacji uchodźców irańskich (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie Stanisława K. (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra środowiska  (odpowiedź) w sprawie państwa F.

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie środków WPR dla Polski (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Jana P. (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Łukasza Z. (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego w sprawie braku reakcji na list (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie ujawnienia wiadomości z toczącego się postępowania przygotowawczego (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie informacji o wielkości eksportu z Polski i importu do Polski artykułów rolno-żywnościowych w ciągu ostatnich dziesięciu lat (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałek Sejmu w sprawie poseł Krystynę Pawłowicz.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie zdjęcia krzyży w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i w podległych jednostkach.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie dróg powiatowych oraz gminnych (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opiekunów osób niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pana Macieja W.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie mafii paliwowej.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podziału gospodarstwa rolnego (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Łukasza Z. (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie zastosowania technologii mikoryzacji w Polsce.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do wojewody mazowieckiego (odpowiedź) w sprawie pensjonariuszy domu pomocy społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mar-Kot” w gminie Przyłęk.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Szczecina w sprawie dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się trzydziestoczteroletnia mieszkanka Szczecina, pani Renata M. (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Siemianowice Śląskie w sprawie dramatycznych warunków sanitarnych i mieszkaniowych mieszkańców domu przy ul. Kołłątaja 1 (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śp. Anny B. (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na rzadką chorobę Niemanna-Picka (NPC) (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) oraz do głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (odpowiedź) w sprawie sprzedaży jaj od kur żywionych konwencjonalnymi paszami z udziałem surowców GMO.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie rolników beneficjentów programu w ramach działania PROW „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa zarządu Telewizji Polskiej SA, do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie sytuacji w telewizji publicznej.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej przez komisję rządową (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie I C 276/10 dotyczącego znanej dziennikarki TVP, pani redaktor Elżbiety Jaworowicz.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie byłego posła Witolda Tomczaka (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie rolników, którzy skorzystali z pomocy w ramach działania PROW „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Jana K.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie tragicznego wypadku przy pracy, jakiemu uległ w Białej Podlaskiej Hubert P.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie odbywającego karę pozbawienia wolności Łukasza Z. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie procesu przeciwko Maciejowi T. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Jana P. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez ciągłe i intensywne opady deszczu.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do komendanta głównego Policji (odpowiedź) w sprawie pana Jacka K.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie informacji odnośnie do liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących osób będących w chwili czynu prokuratorami w okresie od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Tomasza Trzeciaka (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie informacji w zakresie wielkości handlu artykułami rolnymi w Polsce (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesów Sądów Apelacyjnych: w Białymstoku (odpowiedź), w Gdańsku (odpowiedź), w Lublinie (odpowiedź), w Łodzi (odpowiedź), w Poznaniu (odpowiedź), w Katowicach (odpowiedź), w Krakowie (odpowiedź), w Szczecinie (odpowiedź), we Wrocławiu (odpowiedź), w Rzeszowie (odpowiedź), w Warszawie (odpowiedź) w sprawie informacji dotyczącej liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących sędziów.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora apelacyjnego w: Białymstoku (odpowiedź), Gdańsku (odpowiedź), Lublinie (odpowiedź), Łodzi (odpowiedź),  Poznaniu (odpowiedź),  Katowicach (odpowiedź),  Krakowie (odpowiedź),  w Szczecinie (odpowiedź),  Wrocławiu (odpowiedź),  Rzeszowie (odpowiedź),  Warszawie (odpowiedź) w sprawie przedstawienia szczegółowej informacji na temat liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących osób będących w chwili popełnienia czynu prokuratorami w okresie od 1 stycznia 2008 roku do chwili obecnej.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie odmowy dostępu do akt sądowych (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Grzegorza Ch.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratura generalnego w sprawie informacji dotyczącej liczby i rodzajów postępowań karnych, dotyczących osób będących w chwili czynu sędziami, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie upublicznienia pełnej treści pisma marszałka Senatu do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie uszkodzenia rzeźby w Galerii Narodowej „Zachęta” w 2000 r.

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź), do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (odpowiedź), do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi (odpowiedź), do starosty rawskiego (odpowiedź) oraz do starosty tomaszowskiego (odpowiedź) w sprawie upadłości firmy Ivett.

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie rozszerzania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gmin w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w związku z wizytą delegacji Senatu Republiki Czech (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie prokurator Antoniny Suwały (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania e-sądu (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź, odpowiedź 2), głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3), wojewody łódzkiego (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz starosty rawskiego (odpowiedź) w sprawie pana Stanisława S.

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (odpowiedź) oraz do dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w sprawie filmu Ryszarda Bugajskiego pod tytułem „Układ zamknięty”.

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie polityki energetycznej państwa (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego państwa (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wspólnej polityki rolnej w latach 2014–2020 (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie propozycji uchwał przygotowanych przez senatorów PiS (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie dzieci w wieku szkolnym mających problemy z nadwagą (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie obowiązku szkolnego dla sześciolatków (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów w sprawie modyfikacji wzoru wskaźnika zadłużenia (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie decyzji Pana Marszałka o zgłoszeniu wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie monopolistycznych praktyk polskich operatorów komórkowych w zakresie stawek za połączenia międzynarodowe (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie mieszkań stanowiących zasób nieruchomości Poczty Polskiej (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie drogi krajowej nr 12 oraz drogi wojewódzkiej nr 449 .

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), ministra finansów (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4) w sprawie wpisów na stronach internetowych "Gazety Wyborczej", jakie pojawiły się w sobotę 29 grudnia 2012 r.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji finansowej PLL LOT (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie liczby karetek pogotowia ratunkowego na terenie powiatu łęczyckiego w roku 2013 (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie stanu dróg (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań komisji rządowej wyjaśniającej katastrofę smoleńską w kontekście kwestii odpowiedzialności przewodniczącego tej komisji Jerzego Millera (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu  księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa łódzkiego w sprawie likwidacji dwóch oddziałów szpitala w Tuszynie (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie dopłat bezpośrednich dla rolników (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie dopłat bezpośrednich dla rolników (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie form pomocy na rynku rolnym (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oswiadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie problemów w Służbie Celnej (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie osób niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu braku zgody na wejście na salę obrad szefów związków zawodowych: NSZZ "Solidarność i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pogotowia ratunkowego w powiecie łęczyckim (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych.(odpowiedź)

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta Łodzi w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych przez NIK (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie problemów byłych członków OSP, obecnie emerytów (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie używania soli technicznej jako spożywczej oraz podrabiania suszu jajecznego wykorzystywanego między innymi do produkcji makaronów, wędlin, ciast i pieczywa.

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz do głównego lekarza weterynarii (odpowiedź) w sprawie pszczelarstwa.

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie dofinansowania w ramach dopłat bezpośrednich (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przewidywanych form wsparcia dla rolników, których dotknęła klęska (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą (odpowiedź).

 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ustawy o działalności medycznej (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zmian w organizacji sądownictwa polskiego (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie Państwowej Straży Pożarnej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie odmiennej interpretacji przepisów dotyczących posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz do ministra ochrony środowiska w sprawie wdrażania tak zwanej dyrektywy zapachowej (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kontroli powiatowej inspekcji weterynarii w gospodarstwie rolnym oraz w punkcie obrotu paszami (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego interpretacji niektórych przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwem Medycznym (Dz. U. z 2006 r. nr 191, poz. 1410, z późn. zm.).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie zmiany ustawy - Karta Nauczyciela oraz zastosowania korzystniejszych przeliczników na ucznia w algorytmie podziału subwencji oświatowej.