Narzędzia:
Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski

  • okręg wyborczy nr 24, Łódź
  • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego
  • Kadencje: X, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.krzysztofkwiatkowski.com.pl

Senator VII i X kadencji.

Poseł na Sejm VII kadencji.

 

Urodził się 14 maja 1971 r. w Zgierzu.

W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Legitymuje się studiami podyplomowymi z zakresu kontroli i audytu oraz zarządzania, a także aplikacją kontrolerską.

W latach 1997-2001 był sekretarzem osobistym Prezesa Rady Ministrów, Jerzego Buzka. Od 1993 r. związany z samorządem terytorialnym, do 2006 r. zajmował stanowisko wiceprezydenta Zgierza.

W wyborach parlamentarnych 2007 r. został wybrany na senatora z ramienia PO, przewodniczył Komisji Ustawodawczej.

W 2009 r. objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W tym samym roku został powołany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w pierwszym rządzie Donalda Tuska.

W 2013 r. objął prezesurę w Najwyższej Izbie Kontroli, pełniąc tę funkcję do sierpnia 2019 r.

Był członkiem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Należał do Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

W Senacie X kadencji jest:

- przewodniczącym Komisji Ustawodawczej,

- członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

 

Bezpartyjny.

Biuro senatorskie
ul. S. Więckowskiego 13 lok. 24U, 90-721 Łódź, tel. 796 905 873
czynne:
dyżury dla interesantów - poniedziałek 11.00-17.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)