Narzędzia:

Zespoły

Senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju

O zespole
Działalność

Senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju

do 30 kwietnia 2021 r.  Senacki Zespół ds. Monitorowania Modernizacji Systemu Ochrony Zdrowia, Polityki Senioralnej i Wdrażania w Samorządach Holistycznej Gospodarki Komunalnej.

Prezydium Senatu informację o zmianie nazwy Zespołu przyjęło do wiadomości 12 maja 2021 r.