Narzędzia:
Stanisław Gogacz

Stanisław Gogacz

  • Okręg wyborczy nr 14
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII, IV
  • E-mail:
  • WWW: http://www.stanislawgogacz.pl

Senator IV i VII kadencji

Urodził się 1 listopada 1959 r. w Gniewoszowie.

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1985–1990 uczestniczył w kursie doktoranckim (sekcja socjologii) na Wydziale Nauk Społecznych tego uniwersytetu.

W okresie 1992–1993 był doradcą ds. społecznych w biurze poselskim Wojciecha Włodarczyka.   W latach 1995–1997 pracował w dziale sprzedaży i marketingu Telekom Puchaczów SA, z siedzibą w Łęcznej, spółce wchodzącej w skład grupy Netia.

W okresie 2002–2006 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, dwukrotnie (2002–2003, 2005–2006) pełnił funkcję wicemarszałka.

Jest członkiem NSZZ „Solidarność”, Związku Piłsudczyków oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

W Senacie IV kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawczej oraz członkiem Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. W VII kadencji pracował w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Ustawodawczej i Komisji Zdrowia.

Należy do Ruchu Odbudowy Polski, od 2011 r. jest przewodniczącym tej partii.

Jest stanu wolnego.

Okręg wyborczy nr 14 – powiaty: lubartowski, łukowski, opolski, puławski i rycki.