Narzędzia:

Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego

O zespole
Działalność

Uprzejmie informujemy, że obsługą Zespołu zajmuje się Kancelaria Sejmu:

Dorota Zielińska-Bąk,

tel. 22 621-54-35, tel. 22 694-17-56

fax. 22 621-54-35

e-mail

Informacje na temat działalności Zespołu znajdują się na stronie Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego