Narzędzia:

Oświadczenia

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zwiększenia limitu wynagrodzeń dla pracowników parków narodowych (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie stanowiska ministerstwa (rządu) w kwestiach, które przedłożyli przedstawiciele środowiska muzealników wielkopolskich (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do ministra gospodarki (odpowiedź) w sprawie ochrony środowiska .

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań niebezpiecznych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowiaw sprawie pacjentów cierpiących na NTM (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie planów restrukturyzacji firmy Stomil-Poznań SA (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie poszerzenia mapy sieci dróg ekspresowych (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wielkopolskich aptekarzy (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie mieszkańca Poznania (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie likwidacji oddziału IMiGW w Poznaniu (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź), minister edukacji narodowej (odpowiedź), ministra sprawiedliwości (odpowiedź), głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź), prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (odpowiedź), prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (odpowiedź) w sprawie ochrony lęgów ptaków w budynkach w czasie przeprowadzanych modernizacji i remontów.