Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
33 26-11-2021 w sprawie zawartego w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia obowiązku raportowania od 1 stycznia 2022 r. do Systemu Informacji Medycznej stwierdzonej ciąży u pacjentki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
27 23-07-2021 w sprawie wpisania do planu inwestycyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad budowy kładki pieszo-rowerowej nad obwodnicą Trójmiasta Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
26 18-06-2021 w sprawie braku porozumienia pomiędzy ZDW w Gdańsku a wykonawcą przekopu przez mierzeję NDI Besix co do naprawy uszkodzeń dróg wojewódzkich DW501 i DW502 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
24 27-05-2021 w sprawie przypadającego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego Oświadczenie
23 15-04-2021 w sprawie osiemdziesiątej pierwszej rocznicy mordu katyńskiego i jedenastej rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem Oświadczenie
Adresat bez adresata
23 15-04-2021 w sprawie akcji sprzedażowej door-to-door zorganizowanej poczas pandemii przez spółkę Energa-Obrót Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
20 13-01-2021 w sprawie wpisania pracowników i uczestników środowiskowych domów samopomocy do tzw. etapu „zero” w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
17 28-10-2020 w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19 dla pacjentów po transplantacjach narządów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
16 14-10-2020 w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego między starostą gdańskim a Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” dotyczącego administrowania Kanałem Raduni Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
16 14-10-2020 w sprawie postulatów Stowarzyszenia „Na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” dotyczących stosowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków z funduszy europejskich Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
16 14-10-2020 w sprawie odbudowy oraz przejęcia przez Skarb Państwa zabytkowego Mostu Tczewskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
15 11-09-2020 w sprawie terminu wejścia w życie rozporządzenia o przyznaniu pieniędzy z tarczy antykryzysowej przewidzianej dla polskich lotnisk Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
12 18-06-2020 w sprawie obniżenia kosztów dostępu do infrastruktury, polegającego na zniesieniu opłaty rezerwacyjnej w przypadkach zmniejszenia zestawienia i masy pociągów Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
12 18-06-2020 w sprawie zniesienia ograniczeń w liczbie pasażerów krajowych i międzynarodowych połączeń lotniczych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
12 18-06-2020 w sprawie inwestycji wynikających z projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. i innych dokumentów określających kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego, planowanych w woj. pomorskim Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
12 18-06-2020 w sprawie budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
10 13-05-2020 w sprawie decyzji o ograniczeniu pracy śluz dla żeglugi w obszarze Pętli Żuławskiej, delty Wisły i Kanału Elbląskiego Oświadczenie
Adresaci Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
10 13-05-2020 w sprawie zabezpieczenia służb medycznych w czasie walki z koronawirusem Oświadczenie
Adresat bez adresata
7 13-03-2020 w sprawie zwrotu ołtarza antwerpskiego z 1550 r. pochodzącego z Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata