Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
16 14-10-2020 w sprawie zbadania działań spółki (…) SA pod kątem ewentualnego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów Oświadczenie
Adresat Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
5 27-02-2020 w sprawie zorganizowania w kuluarach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej happeningu tanecznego pt. „Nazywam się Miliard” Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
4 06-02-2020 w sprawie rozważenia koncepcji powierzenia jednemu organowi nadzoru kompetencji z tytułów nadzoru nad rynkiem finansowym oraz przymusowej restrukturyzacji Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów