Narzędzia:

Głosowania w dniu 06-07-2016 na 22. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 4
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:14:33 przeciw Wniosek formalny

2 12:01:53 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

3 12:02:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

4 12:02:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

5 12:03:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek