Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-07-2016 godz. 12:02:18

Poprawka 2

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 51 51 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 23 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2
1 0 0 0 0 1