Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-07-2016 godz. 12:03:51

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 51 0 1 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 23 0 1 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2
1 0 0 0 0 1