Narzędzia:

Głosowania w dniu 06-07-2016 na 22. posiedzeniu Senatu

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:14:33 za Wniosek formalny

2 12:01:53 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

3 12:02:18 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

4 12:02:51 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

5 12:03:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek