Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-07-2017 na 45. posiedzeniu Senatu

Za: 1 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:14:04 przeciw Wniosek formalny

2 11:15:02 przeciw Wniosek formalny

3 11:20:41 za Wniosek formalny

4 20:24:06 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek