Narzędzia:

Dnia 12-07-2017 godz. 11:15:02

Za: 60 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 58 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 2 22 1 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 2 1 0