Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2017 godz. 20:24:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 29
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 51 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 19 2 0 17 14
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 0 1 2