Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Strona główna SenatorowieKazimierz Kleina

Głosowania w dniu 20-04-2017 na 39. posiedzeniu Senatu

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 13:30:38 za Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Poprawka

2 13:31:11 wstrzymał się Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Wniosek o przyjęcie projektu

3 13:43:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 20:22:41 za Wniosek formalny

5 20:24:44 za Wniosek formalny

6 21:38:05 za Wniosek formalny

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito