Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Dnia 20-04-2017 godz. 13:31:11

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 51 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 50 0 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 0 3 24 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1