Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne

Dnia 20-04-2017 godz. 13:43:57

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 48 48 0 0 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 24 0 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2