Narzędzia:

Głosowania w dniu 15-12-2016 na 32. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 19
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
27 16:04:29 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 1

28 16:04:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 2

29 16:05:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 3

30 16:05:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 4

31 16:05:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 5

32 16:06:22 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 6

33 16:06:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 7

34 16:07:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 8

35 16:07:30 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 9

36 16:07:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

37 16:09:49 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”

Poprawka

38 16:10:12 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

39 16:12:32 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu

Poprawka

40 16:12:51 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

41 16:24:25 nie głosował Wniosek formalny

42 16:25:24 nie głosował Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek o odrzucenie ustawy

43 16:25:54 nie głosował Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 16:31:23 nie głosował Wniosek formalny

45 16:31:53 nie głosował Wniosek formalny