Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Dnia 15-12-2016 godz. 16:04:29

Poprawka 1

Za: 26 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 0 58 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 25 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1