Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”

Dnia 15-12-2016 godz. 16:10:12

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 22 0 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2