Narzędzia:

25. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz. 2


1.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 9 września 2016 r. przyjął ustawę z dnia 5 września 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 793799
Druki senackie: 270270A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 270uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 793, 799

druki senackie nr 270, 270 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Celem ustawy jest stworzenie regulacji prawnych, które pozwolą na zagospodarowanie populacji świń, wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń, znajdujących się na terenie stref objętych ograniczeniami w związku z występowaniem tego wirusa. Ponadto przygotowywane przepisy mają za zadanie zapewnić zakładom, które podejmą się przerobu pozyskanego mięsa, bezpieczeństwo ekonomiczne i gospodarcze.
 

Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 września 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 października 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 8 września 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 270 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Tadeusz Romańczuk.


2.

Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

Senat w dniu 9 września 2016 r. przyjął ustawę z dnia 5 września 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 713do druku nr 713do druku nr 7131754754 A
Druki senackie: 268268 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 268uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

druki sejmowe nr 713, do druku 713, 754 , 754-A

druki senackie nr 268, 268 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.
 

Celem ustawy jest stworzenie warunków do realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 (eIDAS). Ma to zostać osiągnięte przez: m.in. wyeliminowanie pojęć nieznanych rozporządzeniu; uregulowanie tych obszarów, które niezbędne są do umożliwienia stosowania rozporządzenia (m.in. przyporządkowanie ról odpowiednim organom w zakresie kompetencji nadzorczych). Ponadto ustawa uchyla ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 24.  posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 września 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 października 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2016 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 9 września 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 264 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Grzegorz Peczkis.