Narzędzia:

Posiedzenie: 9. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 3 dzień


28, 29 i 30 stycznia 2016 r.