Narzędzia:

Posiedzenie: 3. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


26 listopada 2015 r.