Narzędzia:

3. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja posiedzenia cz. 1

retransmisja posiedzenia cz. 2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat w dniu 26 listopada 2015 r. przyjął ustawę z dnia 25 listopada 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 22do druku nr 2238
Druki senackie: 1919 A19 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 019u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

druki sejmowe nr 22, do druku nr 22, 38,

druki senackie nr 19, 19 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza zmiany polegające na opodatkowaniu odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji (niepodejmowania zatrudnienia w podmiotach konkurencyjnych) oraz odpraw wypłacanych byłym członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa podatkiem w stawce 70%. W przypadku odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji tą stawką opodatkowywane będą świadczenia w części przekraczającej wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika w okresie 6 miesięcy przed miesiącem pierwszej wypłaty. W przypadku odpraw przyjęto próg trzymiesięcznego wynagrodzenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 2. posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 listopada 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 grudnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 26 listopada 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 19 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


2.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 26 listopada 2015 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 20
Uchwała: 020u.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 20

Sprawozdawca Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich – senator Sławomir Rybicki.