Narzędzia:

Petycja z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Przymusowych Eksperymentów Medycznych, obchodzonego każdego roku w dniu 4 czerwca (P10-14/22).


Petycja indywidualna wniesiona przez Pawła Januszka.

W opinii wnoszącego petycję, ustanowienie Dnia Pamięci Ofiar Przymusowych Eksperymentów Medycznych przyczyni się do należytego i godnego upamiętnienia wszystkich ofiar pseudo-medycznych eksperymentów dokonywanych w przeszłości na niewinnych osobach, przysparzających im ból i kalectwo, poniżających ich przyrodzoną godność, łamiących tym samym podstawowe prawa człowieka.

Zdaniem autora petycji, ustanowienie wnioskowanego dnia przyczyni się nie tylko do przywołania i utrwalenia tragicznej pamięci o ofiarach przymusowych eksperymentów medycznych wśród obecnie żyjących, lecz będzie także ważną przestrogą dla przyszłych pokoleń, by nigdy więcej ludzkość nie pozwalała, w imię postępu, na cierpienie, niszczenie fizyczne i psychiczne ludzi.

9 marca 2022 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.