Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 198) w dniu 18-11-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Ustawodawczej (198.)

w dniu 18 listopada 2021 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza (druk senacki nr 545).

2. Pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki (druk senacki nr 543).

3. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza (druk senacki nr 547).

4. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego (druk senacki nr 540).

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 33)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dzień dobry państwu.

Otwieram posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

W porządku posiedzenia mamy 4 uchwały okolicznościowe.

Czy ktoś z pań, panów senatorów ma uwagi do porządku posiedzenia? Nie widzę zgłoszeń.

Stwierdzam, że porządek został przyjęty.

Witam też osoby uczestniczące w posiedzeniu zdalnie.

Punkt 1. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza (druk senacki nr 545)

Przechodzimy do punktu pierwszego: pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza.

Przedstawiciel wnioskodawców, pani senator Halina Bieda. Proszę.

Senator Halina Bieda:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Jest mi bardzo miło móc zaprezentować projekt uchwały ustanawiający rok 2022 Rokiem Brunona Schultza. Jest to rok szczególny, ponieważ na przyszły rok przypada zarówno okrągła rocznica urodzin Brunona Schultza, sto trzydziesta, jak i okrągła rocznica jego śmierci, osiemdziesiąta. Myślę, że samej postaci nie trzeba tu przypominać. Chciałabym w imieniu wszystkich wnioskodawców prosić komisję o przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu. Dodam tylko, że wyłożone teksty są trochę poprawione stylistycznie. Bardzo bym prosiła o przyjęcie nowego tekstu projektu.

(Głos z sali: Trochę poprawionego.)

Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Czy ja mogę poprosić kogoś ze współpracowników o tekst z poprawkami? Dziękuję bardzo

Szanowni Państwo, otwieram dyskusję w tym punkcie.

Czy ktoś z pań, panów senatorów ma jakieś uwagi do zaproponowanego projektu uchwały?

(Głos z sali: Nie ma.)

Nie widzę zgłoszeń.

W takim razie zgodnie… Pani mecenas chce coś… Nie. Nie ma uwag. Rozumiem, że poddajemy…

(Głos z sali: Pan mecenas…)

A, przepraszam, nie zerknąłem. Mecenas Michał Pruszyński.

(Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński: Panie Przewodniczący, to ja.)

Bardzo proszę. Czy pan mecenas ma jakieś uwagi do projektu?

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński:

Dziękuję. Nie mam. Projekt nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Rozumiem, że procedura jest taka sama jak zwykle, czyli normalnie głosujemy nad projektem. Tak, Pani Mecenas? To będzie normalne głosowanie nad projektem uchwały?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis: Tak.)

Kto z pań, panów senatorów jest za przyjęciem projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schultza?

Nie ma żadnych poprawek do tekstu, czyli w brzmieniu…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Głosują członkowie Komisji Ustawodawczej.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o zamknięcie głosowania zdalnego i podanie zbiorczych wyników.

(Senator Halina Bieda: Ja po głosowaniu, Panie Przewodniczący, chciałabym powiedzieć jeszcze jedno zdanie.)

12 głosów za, nikt się nie wstrzymał i nie było głosów…

(Głos z sali: Nie, 1 senator się wstrzymał.)

Wstrzymał się1 senator i był 1 głos przeciw.

Uchwała została przyjęta.

Przy uchwałach okolicznościowych… Pani senator Bieda, mimo że nie jest członkiem komisji, może być sprawozdawcą komisji. Dobrze pamiętam regulamin?

(Głos z sali: Nie.)

Nie może?

(Głos z sali: Zawsze…)

A moim zdaniem może. Proszę sprawdzić.

(Głos z sali: Na pewno.)

Przy uchwałach…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

Bardzo przepraszam. Przy pierwszych czytaniach… Proszę zwrócić uwagę na art. 80 ust. 5. W art. 80 ust. 5 jest napisane: na posiedzeniu Senatu sprawozdanie komisji przedstawia wybrany ze składu komisji senator sprawozdawca.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Michale, ja tu popolemizuję. Jaki jest od tego wyjątek?

(Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński: Art. 84 ust. 7.)

Art. 84 ust. 7.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis: Tak, tak. Chodzi o inne uchwały.)

Tak, projekt uchwały…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis: Tak, tak. Przepraszam bardzo.)

Super.

Czy pani senator Bieda zgodzi się pełnić obowiązki senatora sprawozdawcy?

(Senator Halina Bieda: Tak. Dziękuję bardzo.)

Dziękuję. Nie ma innych kandydatur.

Przechodzimy do punktu drugiego…

(Senator Halina Bieda: A czy ja mogłabym powiedzieć jeszcze jedno zdanie, Panie Przewodniczący?)

Przepraszam, Pani Senator.

Senator Halina Bieda:

Ja tylko chciałabym powiedzieć, że w przyszłym roku będzie w Drohobyczu jubileuszowy, dziesiąty festiwal Brunona Schultza, na który wszyscy senatorowie są zaproszeni. Festiwal będzie się odbywał w dniach od 5 do 12 czerwca. Jest propozycja, aby pojechać na otwarcie festiwalu, czyli na piątego. Ja będę w…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

(Głos z sali: Na jeden dzień?)

Nie. Chodzi o to, żeby być na otwarciu, a wrócić w poniedziałek lub we wtorek, bo potem jest posiedzenie Senatu. Ja od przyszłego posiedzenia będę zbierała chętnych i będę to organizowała. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Proszę mnie zapisać. Już się deklaruję.

Punkt 2. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki (druk senacki nr 543)

Przechodzimy do punktu drugiego: pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki.

Przedstawiciel wnioskodawców, pani senator Jadwiga Rotnicka, której oddaję głos.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Postaram się powiedzieć to króciutko. Ta uchwała powstała z inspiracji Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Uważam, że wiedza o środowisku naturalnym, o świecie roślin, jego zmianach i wpływie na naszą przyszłość nabiera dzisiaj fundamentalnego znaczenia, zwłaszcza że mówi się także o zmianach klimatu. Docenienie wielkiej roli towarzystwa w badaniach naukowych, działaniach chroniących przed zapomnieniem dorobek i historię polskiej botaniki, a także w upowszechnianiu wiedzy o przyrodzie powinno być elementem naszej działalności. W okresie międzywojennym, 28 czerwca 1922 r. powstało Polskie Towarzystwo Botaniczne, które w tej chwili ma 5 oddziałów na terenie Polski i aktywnie pracuje, także z młodzieżą i z ogrodami botanicznymi. Generalnie towarzystwo jest krzewicielem nauki o przyrodzie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję. Pani senator potrafi powiedzieć w punkt i oddać całą istotę rzeczy.

Czy pani mecenas Beata Mandylis chce coś dodać?

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

Niestety przy do tej uchwale mamy parę propozycji poprawek o charakterze redakcyjnym, przedstawionych przez korektora. Proponowałabym też ze swojej strony kilka zmian o charakterze stylistycznym. Może ja szybciutko…

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Przedstawiciela wnioskodawców proszę o szczególną uwagę, bo jeżeli zechce usprawnić prace, będzie mógł to przyjąć jako autopoprawki.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Przewodniczący, ja przed posiedzeniem komisji rozmawiałam z legislatorem. Ustaliłyśmy poprawki. Zgadzam się z sugestiami…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Wszystkimi?)

Tak, wszystkimi.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Przepraszam, Pani Mecenas, już nie musi pani nic mówić.

Czy ktoś ma jakieś uwagi? Nie widzę zgłoszeń.

Poddaję pod głosowanie projekt uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki.

Kto z pań, panów senatorów jest za przyjęciem uchwały?

Na sali wszystkie głosy za. Nie ma głosów przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Zamykamy głosowanie zdalne.

Proszę o podanie zbiorczych wyników głosowania.

18 głosów za, nie było głosów przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Czy pani senator zgodzi się pełnić obowiązki senatora sprawozdawcy?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Słucham?)

(Głos z sali: Senator sprawozdawca.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale ja nie jestem członkiem komisji.)

(Głos z sali: Ale można.)

Można.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dobrze.)

Dziękuję bardzo.

Punkt 3. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza (druk senacki nr 547)

Przechodzimy do punktu trzeciego: pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

Ja pani mecenas bardzo dziękuję. Ta sprawność… To się wiąże z pracami innych komisji, które też są już w trakcie.

Przedstawicielem wnioskodawców jest pani senator Alicja Zając, której oddaję głos.

Senator Alicja Zając:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo! Szanowni Państwo!

Chcę zaprezentować projekt uchwały w imieniu 44 senatorów. Myślę, że osoba Ignacego Łukasiewicza nie budzi żadnych wątpliwości. Była to wybitna postać w historii Polski. Początki przemysłu naftowego, rafineryjnego, gazowniczego na ziemiach polskich i na świecie zaczynają się od Ignacego Łukasiewicza. Pierwsza lampa naftowa, oświetlenie szpitala lwowskiego w 1853 r., pierwsza na świecie przemysłowa rafineria ropy naftowej w 1856 r. w Ulaszowicach pod Jasłem. Poza tym Ignacy Łukasiewicz był wielkim patriotą, człowiekiem, który zakładał szkoły i szczególnie zasłużył się dla rejonu obecnego Podkarpacia. Bardzo proszę państwa senatorów o przyjęcie uchwały. Więcej szczegółów z życia Ignacego Łukasiewicza w dwusetną rocznicę urodzin i w sto czterdziestą rocznicę śmierci powiem w czasie posiedzenia Senatu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Mecenasem, który jest przypisany – przepraszam za to określenie – do tego projektu jest pan mecenas Jakub Zabielski. Chyba go zaskoczyliśmy szybkością pracy. Pan mecenas go zastępuje?

(Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński: Panie Przewodniczący, zostałem na chybcika wyznaczony w jego zastępstwie.)

Dobrze.

Czy pan mecenas ma jakieś uwagi do tekstu?

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Pani Senator!

Projekt nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. Językoznawca zgłosił uwagi tego rodzaju, że jeżeli piszemy w uchwale o wielkim człowieku, to wypadałoby, pisząc „on”, „jego”, „mu”, używać wielkich liter. To jest jedna…

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Czy pani senator przyjmuje to jako autopoprawki?

Senator Alicja Zając:

Bardzo dziękuję. Przyjmuję, oczywiście. Zgadzam się.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński:

Sugerował też zapisywanie takich nazw jak „powstanie kościuszkowskie”, „powstanie krakowskie”, „powstanie styczniowe” małymi literami, ale zaznaczył, że jeżeli chcemy podkreślić pozytywny emocjonalny stosunek do powstań, to mogłyby zostać wielkie litery.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Co pani senator chce podkreślić? Poprawność językową czy emocjonalny stosunek?

Senator Alicja Zając:

Chcę podkreślić poprawność językową.

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Małymi literami.)

Ja jestem uczniem starej daty. Dla mnie wszystkie ważne osoby i instytucje pisane są dużą literą. Często „Senat” pisze się małą…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Czyli utrzymujemy dużą.)

(Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński: Utrzymujemy dużą. Tak.)

…a ja piszę zawsze dużą. Bardzo dziękuję.

Chcę jeszcze powiedzieć…

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Ja zapytam: czy są jeszcze jakieś uwagi, Panie Mecenasie?

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Pruszyński:

Przepraszam, jeżeli można… To już jest moja uwaga.

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Już byśmy skończyli…)

Ja to dostałem w ostatniej chwili. Ośmielam się sądzić, że można byłoby tę uchwałę jeszcze redakcyjnie nieco udoskonalić.

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: O nie, lepsze jest wrogiem dobrego, Panie Mecenasie.)

Pozwoliłem sobie wysłać pani senator projekt mailem, ale jest, jak rozumiem, mało czasu, więc…

(Senator Alicja Zając: To jest w porządku najbliższego posiedzenia.)

Tak jest, tak jest. Tylko sygnalizuję, że zgłosiłem tego rodzaju uwagę.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Wyczerpaliśmy uwagi.

Oddaję jeszcze głos pani senator.

(Senator Bogdan Klich: Ja jeszcze chciałbym prosić o głos.)

Dobrze. Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:

Dziękuję bardzo, Panie Prowadzący.

Chciałbym zapytać, czy są jakieś limity uchwał okolicznościowych w związku z ustanowieniem roku 2022. Proszę o odpowiedź.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Mieścimy się w limicie. Limit maksymalny to 5 uchwał.

(Senator Bogdan Klich: Dziękuję bardzo.)

Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w przedmiocie tej uchwały?

Bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:

Ja mogę powiedzieć, że złożyłam projekt uchwały 4 miesiące temu i on czekał. Chcę również powiedzieć, że Sejm nie na ostatnim, tylko na poprzednim posiedzeniu podjął taką uchwałę. Wydaje mi się, że Senat, jako izba refleksji, zwłaszcza refleksji nad przeszłością, nad osobami, które szczególnie zasłużyły się dla Polski i świata, również powinien podjąć taką uchwałę. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję, Pani Senator.

Potwierdzam, że ta uchwała czekała najdłużej. Czekaliśmy, żeby procedować wszystkie razem.

Kto z pań, panów senatorów jest za podjęciem uchwały z wcześniej przyjętymi autopoprawkami? Proszę o podniesienie ręki.

Na sali 9 głosów za, bez głosów przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Zamykamy głosowanie zdalne.

Proszę o podanie zbiorczych wyników.

19 głosów za, jednogłośnie.

Przechodzimy…

Czy pani senator Alicja Zając zgodzi się pełnić obowiązki senatora sprawozdawcy?

(Senator Alicja Zając: Tak, zgadzam się.)

Ciepło dziękuję.

Punkt 4. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego (druk senacki nr 540)

Przechodzimy do ostatniego projektu uchwały, czyli projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego.

Oddaję głos przedstawicielowi wnioskodawców, panu senatorowi Jerzemu Czerwińskiemu.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Wysoka Komisjo!

Mam zaszczyt zaproponować projekt uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego. Prosiłbym, aby członkowie komisji…

(Rozmowy na sali)

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Proszę o uwagę. Troszkę się nam zrobił hałas. Bardzo proszę.)

…i zaproszeni goście pracowali nad tekstem, który został państwu dostarczony przed chwilą, mianowicie nad projektem po poprawkach redakcyjnych. To jest jakby zgodne z naszą pragmatyką. Projekt zawarty w druku nr 540 został opracowany, przepracowany i, nazwałbym to, dopracowany przez Biuro Legislacyjne, za co bardzo Biuru Legislacyjnemu dziękuję. Ja w formie autopoprawki przyjmuję jednolity tekst po poprawkach redakcyjnych i przedstawiam go państwu.

Tu jest tylko jedna uwaga. Proszę państwa, w pierwszym pełnym akapicie na drugiej stronie, rozpoczynającym się od słów „Ksiądz Augustyn Strzybny”… W tym zdaniu… Ja przeczytam to zdanie. „Ksiądz Augustyn Strzybny został zastrzelony, a potem zmasakrowany łomem i nożami na schodach zakrystii kościoła w Modzurowie podczas napadu”… W tekście jest „dwóch nieznanych niemieckich bojówkarzy”. Proszę o wykreślenie słowa „dwóch”, ponieważ są, nazwałbym to, różnice w źródłach. Nie wiadomo, czy było ich dwóch, czy trzech, czy więcej, wobec tego nie określamy ich liczby. To, że byli to niemieccy bojówkarze, jest pewne, a tego, ilu ich było, nie jesteśmy w stanie określić w sposób pewny. Dlatego proszę o wykreślenie słowa „dwóch” z tekstu projektu po poprawkach redakcyjnych.

Nie wiem, Panie Przewodniczący, czy odczytywać treść uchwały, czy…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Nie. Mamy tekst. Uważam, że każdy mógł się z nim zapoznać.)

Każdy może się z nim zapoznać. Jeśli macie państwo jakieś pytania co do, nazwałbym to, idei… Nie wiem, czy teraz to przedstawiać, czy wystarczy, jeśli zrobię to na plenarce.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Ja myślę, że… Grupa senatorów prosiła mnie, by z uwagi na inne posiedzenia komisji… Pan senator będzie to prezentował na posiedzeniu plenarnym, więc może już tam… Chyba że będą jakieś pytania.

(Senator Jerzy Czerwiński: Oczywiście.)

Ja nie mam żadnych uwag. Przejrzałem projekt.

Szanowni Państwo, proszę teraz o głos mecenasa, pana…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski: Ja jako zastępca.)

Pan mecenas Marek Jarentowski w zastępstwie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Marek Jarentowski:

Dziękuję bardzo. Nie mam uwag do projektu.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Czy ktoś z pań, panów senatorów ma jakieś uwagi do projektu? Nie.

Poddaję projekt pod głosowanie.

Kto z pań, panów senatorów jest za jego przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

Czy ktoś jest przeciw?

Czy ktoś się wstrzymał?

Na sali 7 głosów za, 2 senatorów się wstrzymało.

Proszę o zakończenie głosowania zdalnego i podanie zbiorczych wyników.

16 głosów za, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że projekt został przyjęty.

Czy pan senator Jerzy Czerwiński zgodzi się pełnić obowiązki senatora sprawozdawcy?

(Senator Jerzy Czerwiński: Oczywiście, że tak.)

Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek posiedzenia.

Zapraszam państwa na godzinę 12.00 na kolejne posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 49)