Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 12) w dniu 13-03-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Infrastruktury (12.)

w dniu 13 marca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 7. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jan Hamerski)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Rozpoczynamy kolejne, dwunaste już, posiedzenie Komisji Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Informuję państwa senatorów i naszych zacnych gości, że posiedzenie jest transmitowane w internecie.

I zapytam tradycyjnie, czy wśród naszych gości są osoby prowadzące działalność lobbingową. Jeżeli są takowe… Ale nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo, witam serdecznie panie i panów senatorów. Witam naszych zacnych gości, a jest dzisiaj między nami pan Waldemar Izdebski reprezentujący Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Witamy, Panie Ministrze. Jest z nami także zastępca pana ministra, pani Alicja Kulka, jest pan Rafał Władziński, również reprezentujący główny urząd geodezji, i jest pan Marcin Adamowicz. Ministerstwo Rozwoju…

(Sygnał telefonu komórkowego)

Przepraszam.

Ministerstwo Rozwoju reprezentuje pani Aneta Adamska. Witam naszych współpracowników w osobach pana mecenasa i pana sekretarza.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 7. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo, przedmiotem naszego dzisiejszego posiedzenia, naszego dzisiejszego spotkania, jest rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na siódmym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Na posiedzeniu plenarnym, jak państwo pamiętacie, swoje poprawki wniósł pan senator Dunin. Na naszym przedostatnim posiedzeniu komisja przejęła i zaopiniowała pozytywnie jedną z poprawek, które zasugerowało Biuro Legislacyjne. Ta poprawka wraz z całością ustawy została zaopiniowana pozytywnie, niemniej jednak w trakcie posiedzenia Senatu doszło do zgłoszenia kolejnych poprawek i dlatego będziemy je dzisiaj rozpatrywać.

Pan senator Dobkowski?

Senator Wiesław Dobkowski:

Tak, dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo!

Ja uważam, że debata odbyła się już na poprzednim posiedzeniu komisji. Poprawka została przyjęta i myślę, że w tej chwili powinniśmy głosować nad przyjęciem ustawy bez poprawek. Zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Proszę uprzejmie.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Ja chciałabym zapoznać się z tymi poprawkami, bo w tej sprawie nie było długiej dyskusji, a przede wszystkim chciałabym poznać stanowisko strony rządowej. Przecież to środowisko geodetów zgłaszało te uwagi, więc nie róbmy takich rzeczy. Zna pan dokładnie te wszystkie poprawki? I co im pan zarzuca?

Senator Wiesław Dobkowski:

Dopiero teraz je dostałem, ale uważam, że po to było poprzednie posiedzenie komisji, żeby to wtedy omówić. Jeszcze chciałbym poznać stanowisko strony rządowej.

(Senator Jadwiga Rotnicka: No, oczywiście.)

Jeszcze się zastanowię nad tym…

(Senator Jadwiga Rotnicka: No, ja myślę.)

…ale uzależniam swoją opinię od tego, jakie będzie stanowisko strony rządowej.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję, Panie Senatorze. Dziękuję, Pani Senator.

Ja bym jednak prosił o głos pana legislatora. Panie Mecenasie, prosimy.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dziękuję bardzo.

Ja to rozumiem tak, że pan senator Dobkowski pewien skrót myślowy zastosował, no bo nie można już zgłosić wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek. Taki wniosek można było zgłosić albo na posiedzeniu komisji, albo w debacie, więc…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Rozumiem.

Pan senator po prostu poparł tę poprawkę przyjętą przez komisję. Dziękuję.

(Senator Wiesław Dobkowski: Tak, właśnie tak.)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

W takim układzie przystępujemy do rozpatrywania wniosków.

Panie Mecenasie, czy pan byłby uprzejmy enumeratywnie, po kolei – w skrótowy sposób, ponieważ wszyscy otrzymali materiały – te wnioski przedstawić i oczywiście odnieść się do każdego z nich jako przedstawiciel Biura Legislacyjnego? A później poprosimy o opinię pana ministra. Dziękuję.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Są to poprawki pana senatora Dunina. Nie wiem, czy pan senator chciałby je… One nie budzą zastrzeżeń legislacyjnych. Mogę powiedzieć pokrótce, jednym zdaniem, czego one dotyczą, jeżeli…

(Przewodniczący Jan Hamerski: Bardzo prosimy.)

A więc poprawki nr 1 i 10 to są poprawki, nad którymi należy głosować łącznie. One modyfikują definicje mapy do celów projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.

(Brak nagrania)

Senator Artur Dunin:

Bardzo serdecznie dziękuję.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panie Ministrze!

Poprawki, które zostały przeze mnie zgłoszone podczas obrad plenarnych, zmierzają do usprawnienia pracy geodety, co wpłynęłoby również na przyspieszenie inwestycji, które mogłyby powstawać na terenie naszego kraju.

Bardzo istotną poprawką… To znaczy wszystkie są bardzo istotne, ale jedna z nich była również omawiana z – uwaga – przedstawicielem urzędów wojewódzkich. To jest poprawka nr 5, która wykreśla… Już państwu mówię: ona dotyczy art. 1 pkt 12 lit. a. Tutaj skreśla się punkt…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak jest.

Ona dotyczy spójności. Szanowni Państwo, geodeta, wykonując mapę do celów projektowych, musi ją wykonać z uwzględnieniem nie tylko tej nieruchomości, która jest przedmiotem zlecenia inwestora, ale również tzw. kołnierza, i to 30-metrowego. Uzgadnianie tych wszystkich rzeczy wybiegających poza zlecenie inwestora może doprowadzić do tego, że geodeta będzie musiał wyjaśniać różne sprawy i zapewniać spójność na dużo większym obszarze, co po pierwsze, wydłuży termin oddania inwestorowi zamówionego materiału, a po drugie, bardzo zwiększy koszty ponoszone przez geodetę.

Są tutaj również poprawki związane z terminowym przyjęciem prac geodezyjnych do zasobu. Chcę państwu powiedzieć, że wczoraj w debacie główny geodeta kraju, delikatnie mówiąc, zakłamał trochę rzeczywistość, ponieważ oczekiwanie na przyjęcie do zasobu i kontrolę robót geodezyjnych – zapewniam państwa – nie trwa 10 dni. Jestem po rozmowach z tym środowiskiem, nawet jeszcze wczoraj po debacie rozmawiałem z kilkoma geodetami, i chcę panu powiedzieć, że na terenie całej Polski te terminy na pewno przekraczają 10 dni.

A ta wczorajsza wypowiedź, że służby geodezyjne nie potrzebują pieniędzy… No, to jest największy problem. Tutaj powiem, że likwidując wszystkie fundusze paręnaście czy parę lat temu…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

…za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL…

(Wesołość na sali)

Uwaga, bo ja mówię prawdę. O to też toczyłem bardzo ostry spór z panem ministrem, ówczesnym ministrem finansów. To powoduje, że… I ja bardzo żałuję, że główny geodeta kraju nie wymusza na tych podmiotach, na samorządach, dbałości o służby geodezyjne. Mówię o starostwach, bo to one prowadzą zasób państwowy. No, przykro mi, ale od tego jest główny geodeta, a pan zdecydowanie nie dba o te służby. A jeśli chodzi o mówienie, że pieniędzy wystarczy, że jest ich wystarczająco dużo, to też jest to nieprawda.

Szanowni Państwo, te wszystkie poprawki zmierzają do jednego celu. Tak jak powiedziałem na początku, one mają tak naprawdę usprawnić inwestycje na terenie naszego kraju, tak aby geodeta, który dostaje zlecenie, mógł jak najszybciej przekazać zamówiony materiał, wykonać roboty, które zostały zlecone. Przypomnę państwu – a tym, którzy tego nie wiedzą, wyjaśnię – że każda inwestycja zaczyna się od pracy geodety i kończy się na pracy geodety. Dlatego tak ważne jest, aby te poprawki zostały uwzględnione w tej ustawie. Bardzo serdecznie dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Duninowi.

Ja bym prosił, aby w tej chwili pan minister się wypowiedział, oczywiście w sposób ogólny. Później, przy głosowaniach, będziemy chcieli poznać opinię pana ministra co do każdej z tych poprawek, opinię na tak lub na nie, ale w tej chwili proszę się, z łaski swojej, odnieść do nich ogólnie.

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

No, z senatorem Duninem to ja mam pewien zasadniczy problem. Nie chcę obrażać, że tak powiem, godności senatorskiej, ale po prostu chwilami mnie bardzo ponosi, kiedy na jednej szali kładzie się dobro geodezji, a na drugiej, że tak powiem, promowanie własnej osoby.

Proszę państwa, ta ustawa jest… Te poprawki, które tutaj są proponowane, są tragiczne, są przypadkowe, podczas gdy ustawa, którą my przygotowaliśmy, jest ustawą kompleksową, podyktowaną dbałością o geodezję.

Panie Senatorze, to ja jako główny geodeta kraju mam wiedzę o tym, jakie są terminy, co gdzie się dzieje, czy są potrzebne pieniądze, czy nie. Natomiast pan, zasięgając pobieżnych informacji od jednego czy drugiego kolegi, takiej wiedzy mieć nie może.

Zarzuca mi pan mówienie nieprawdy. Panie Senatorze, to pan dopuścił się nieprawdy, mówiąc wczoraj na posiedzeniu plenarnym, że ustawa została odrzucona przez komisję. Przypominam wynik…

(Senator Artur Dunin: Nieprzyjęta…)

…głosowania: 2 głosy za, 3 senatorów się wstrzymało. Czy w tej sytuacji ustawa jest przyjęta, czy nieprzyjęta, Panie Senatorze?

(Przewodniczący Jan Hamerski: Przyjęta.)

Przyjęta. Więc proszę, że tak powiem… To jest cały obraz tej debaty. Pan chodzi, uśmiecha się…

(Przewodniczący Jan Hamerski: Bardzo proszę, Panie Ministrze, żebyście nie wymieniali teraz…)

Uprzejmości?

(Przewodniczący Jan Hamerski: Uprzejmości, tak.)

No ale pan senator był łaskaw wymienić parę uprzejmości pod moim adresem.

(Przewodniczący Jan Hamerski: Pan minister również…)

Bo ja poświęciłem tej ustawie 17 miesięcy, proszę państwa, przeprowadziłem ją przez wszystkie konsultacje. Przytaczanie jakiegoś jednego przypadkowego głosu kolegi, który mówi, że urząd wojewódzki jest za jakąś poprawką… Szanowny Panie Senatorze, nie urząd wojewódzki, tylko urząd marszałkowski, którego przedstawicielem był pan dyrektor Mączewski. My konsultowaliśmy tę ustawę z komisją wspólną rządu i samorządu i tam nic takiego nie padało, po stronie rządu i samorządu wszystko zostało uzgodnione. Tak więc to jest jeden, pojedynczy głos dyrektora Mączewskiego, który też chce się, że tak powiem, na tym forum promować.

(Przewodniczący Jan Hamerski: Panie Ministrze…)

Apeluję do państwa, że tak powiem, o rozsądek, o odrzucenie tych wszystkich poprawek, bo one po prostu czynią z tej ustawy ustawę kompletnie niespójną. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Czy ktoś z państwa senatorów zechce się odnieść do przedmiotowych poprawek?

(Senator Halina Bieda: Panie Przewodniczący, jeśli mogę…)

Proszę uprzejmie.

Senator Halina Bieda:

Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

Ja powiem tak. Nie jestem geodetą, ale mam jedno pytanie i do pana ministra, i do pana senatora, ponieważ część moich byłych uczniów – ja jestem z wykształcenia geografem – pisała do mnie, w e-mailach też, że jedyna uwaga, jaką mają geodeci, dotyczy egzekwowania tych terminów. Bo rzeczywiście geodeci zgłaszają… No, tak przynajmniej wynika z tego, co mi mówią, a nie mam podstaw do niewiary, do podejrzeń, że moi uczniowie mnie okłamują. To oczekiwanie jest problemem. No, jest termin, a oni nie dostają tej opinii, urzędy z tym zwlekają, i ja uważam, że jest to jakiś problem. Nie wiem, czy tutaj jakieś rozwiązania dotyczące egzekwowania terminów są zawarte, chociaż tam jakieś tego rodzaju określenia się znalazły. No, myślę, że gdzieś tu jest problem. Bardzo bym prosiła o odpowiedź na to pytanie.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.

Panie Ministrze, proszę.

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Szanowna Pani Senator, to w tej chwili nie ma określonych terminów. Jest tylko zapis, że weryfikacja odbywa się niezwłocznie, co po prostu podlega różnym interpretacjom. Mając tego pełną świadomość, wprowadzamy termin 7 dni dla najmniejszych prac, 10 dni dla większych i 20 dni dla największych opracowań. To jest ukłon w stronę geodetów. I oczywiście stawiamy na uporządkowanie spraw w urzędach. Na pewno będzie 10 razy lepiej niż obecnie.

No ale to też jest kwestia tego… To na posiedzeniu Komisji Infrastruktury był podawany taki przykład. Jeden z wykonawców mówił, że termin nie był egzekwowany i że on czekał pół roku. To ja pytam: człowieku, dlaczego czekałeś pół roku? Jak po pół roku wystąpił do wojewódzkiego inspektora, to nagle sprawa została załatwiona, więc on po prostu sam był sobie winien. Nie chciałbym robić z takich rzeczy… No, jak ktoś jest, że tak powiem, nieporadny, to po prostu próbuje doprowadzić do tego, żeby Sejm czy Senat rozwiązał za niego jakieś problemy. Dziękuję bardzo.

(Senator Halina Bieda: Dziękuję bardzo za odpowiedź.)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Przechodzimy, Szanowni Państwo…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak? Proszę bardzo, proszę również odpowiedzieć.

Senator Artur Dunin:

Tak, Pani Senator, roboty są wydłużane. Terminy odbioru robót i przyjęcia do zasobu państwowego są wydłużane.

Te poprawki znalazły się również w ustawie przedłożonej przez rząd. My w tych poprawkach wprowadzamy 7 i 20 dni, tylko niech państwo zauważą, że nie ma tu kolejnej rzeczy. Co będzie, kiedy urząd nie skontroluje tego w odpowiednim, ustawowym czasie? W tej ustawie zaproponowanej przez głównego geodetę kraju niestety nie ma na to odpowiedzi, stąd my wprowadzamy tutaj zasadę – oczywiście wprowadzimy ją, jeżeli przyjmiemy te poprawki – że jeżeli te terminy miną, to po 20 dniach robota zostanie przyjęta do zasobu.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

(Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski: Króciutko, jedna uwaga.)

Bardzo krótko.

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Ja to już na posiedzeniu plenarnym mówiłem. My nie możemy… Zasób państwowy to nie jest archiwum, do którego można dowolną teczkę przynieść, żeby ona tam sobie przeleżała. To wszystko musi być sprawdzone, bo my, że tak powiem, odpowiadamy za to, a w związku z tym nie możemy przyjąć milczącej zgody. Zresztą w tej chwili też takiej milczącej zgody nie ma. W obecnych przepisach jest słowo „niezwłocznie” i to jest dokładnie taka sama sytuacja. Teraz wprowadzamy terminy 7, 10 i 20 dni oraz możliwość odwoływania się. No, pozwólcie też państwo zadziałać administracji. Do tej pory ta administracja działała nieskutecznie, ale chcemy, żeby takich sytuacji już nie było. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

(Senator Artur Dunin: Jeszcze jedno zdanie.)

No, w ten sposób, Szanowni Państwo…

(Senator Artur Dunin: Ja chcę powiedzieć, że w pierwszych projektach i w pierwszych rozmowach…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak?

Senator Jadwiga Rotnicka:

My tu nie prowadzimy dyskusji plenarnej. Powinniśmy się odnieść po kolei do każdej poprawki…

(Przewodniczący Jan Hamerski: Tak jest.)

…przeanalizować, czego one dotyczą, bo ja nie wiem, jaka jest różnica między 7 dniami a 10 dniami. No, nie wiem, czy to jest taki podstawowy problem. Idźmy krok po kroku, bo mamy tylko 15 minut. Taki wniosek składam.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Przechodzimy do głosowania nad poszczególnymi poprawkami.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czego dotyczą…)

Panie Mecenasie, czy ma pan jakieś uwagi?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Nie, nie mam żadnych uwag. Rozumiem, że… Powiedziałem już jedno zdanie na temat poprawek nr 1 i 10. Można nad nimi głosować po wysłuchaniu opinii pana ministra.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Tak jest, nie wstrzymujmy.

Szanowni Państwo…

(Brak nagrania)

Senator Wiesław Dobkowski:

Ale zaraz, zaraz… Nie wiem, czy mój wniosek nie powinien zostać przegłosowany jako pierwszy. Chodzi o przegłosowanie tego w tej wersji z jedną poprawką, ja taki wniosek złożyłem.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Pan mecenas był uprzejmy wyjaśnić to już na samym początku.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Tak, komisja na tym etapie prac musi zająć stanowisko wobec każdej z poprawek.)

Niestety, Panie Senatorze, musimy procedować zgodnie z tym, co sugeruje Biuro Legislacyjne.

Przystępujemy do głosowania…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Już, momencik.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 1 i poprawką nr 10. Tutaj możemy głosować łącznie.

W tej chwili proszę o opinię pana ministra.

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Moja opinia jest taka, że proponuję to odrzucić, dlatego że to jest właśnie przyzwolenie na przyjmowanie prac bez weryfikacji. W tej chwili w ustawie jest dobrze zaprojektowany przepis.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (2)

Kto jest przeciw (4)

Dziękuję.

Mówimy w tej chwili o poprawkach…

(Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski: Nr 1 i 10.)

…nr 1 i 10. To jest łączne głosowanie.

(Głos z sali: Tak jest.)

Kto się wstrzymał? (3)

Dziękuję.

Poprawka nr 2.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

To jest poprawka, która zmierza do tego, żeby do wykonywania prac geodezyjnych był upoważniony wyłącznie geodeta uprawniony, który prowadzi własne przedsiębiorstwo geodezyjne.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Jaka jest opinia pana ministra?

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Proponuję odrzucić. Nie chcę dłużej tego uzasadniać, ale chodzi o to, że są duże prace geodezyjne, które wykonują duże firmy. No, niewyobrażalne jest, żeby projekt trasy Warszawa – Gdańsk realizował jeden geodeta uprawniony. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Panie Ministrze, dziękujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał (4)

Poprawka nr 3.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Poprawka nr 3…)

Ta druga została oczywiście odrzucona.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Tak jest.

Poprawka nr 3 modyfikuje art. 12. To jest przepis, który reguluje zasady zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych przez ich wykonawcę do zasobu. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Panie Ministrze?

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Proponuję odrzucić, dlatego że zmiany, które wprowadzamy, są korzystniejsze.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

(Brak nagrania)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka nr 4 zmierza do tego, żeby organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej udostępniał kopie zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego w terminie 5 dni od dnia wniesienia opłaty, a nie otrzymania opłaty.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Panie Ministrze?

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Proponuję odrzucić, dlatego że ten obecny zapis jest dobry.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Jan Hamerski:

…W trakcie głosowania jesteśmy. Przykro mi.

(Brak nagrania)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka nr 5 to jest poprawka, którą już uzasadniał pan senator Dunin. To jest poprawka polegająca na skreśleniu przepisu, który zobowiązuje organ służby geodezyjnej do tego, aby weryfikował on wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych pod względem spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez organ bazami danych.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze?

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Proponuję odrzucić. Tu nie chodzi o jakąś tam spójność, tylko chodzi o spójność, że tak powiem, w ramach pewnych struktur, działek ewidencyjnych i innych elementów.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przystępujemy do głosowania.

Panie Senatorze, pan był uprzejmy zaprezentować swoją opinię przy okazji przedstawiania poprawek.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 5? (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (4)

Dziękuję.

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 6.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka nr 6, o której również wspominał pan senator Dunin, to jest poprawka, która wprowadza zasadę, zgodnie z którą jeżeli czas weryfikacji dokumentacji przekroczy 20 dni roboczych, uznaje się, że złożone wyniki prac geodezyjnych są zgodne z przepisami i spójne z bazami danych, a wynik weryfikacji jest pozytywny.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Panie Ministrze, opinia.

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Rekomenduję odrzucić.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (4)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 7.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Ta poprawka zmienia terminy, w których organ służby geodezyjnej ma weryfikować wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Panie Ministrze?

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Rekomenduję odrzucić, to nic nie wnosi.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (4)

Dziękuję.

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 8.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka nr 8 to jest poprawka, która polega na dodaniu przepisu, na podstawie którego organ służby geodezyjnej będzie musiał poinformować wykonawcę prac o wyniku weryfikacji również w inny sposób niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli wykonawca będzie chciał być w ten sposób poinformowany.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze?

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Rekomenduję odrzucić. Nie chcemy się cofać w rozwoju.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (4)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 9.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Ta poprawka modyfikuje przepis określający zasady informowania wykonawcy prac geologicznych o wynikach weryfikacji.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Panie Ministrze?

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

To jest dokładnie to samo. My zakładamy komunikację elektroniczną. Odrzucamy.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (4)

Poprawka została odrzucona.

Nad poprawką nr 10 głosowaliśmy razem z poprawką nr 1.

Poprawka nr 11, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Ta poprawka zmienia zasady opatrywania dokumentacji geodezyjnej klauzulą urzędową.

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Rekomenduję odrzucić.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (4)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 12.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka nr 12 zmierza do tego, aby osoby wykonujące funkcje zawarte w statucie firm prowadzących działalność geodezyjną również posiadały uprawnienia zawodowe geodety.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Panie Ministrze?

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Rekomenduję odrzucić.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (4)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 13.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka nr 13 dotyczy załącznika do ustawy. Ona zmniejsza wysokość współczynnika korygującego wysokość opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego.

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Rekomenduję odrzucić, dlatego że my to dobrze skalkulowaliśmy. To jest zmiana kosmetyczna.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (4)

Dziękuję.

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 14.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka nr 14 przywraca takie jednostki rozliczeniowe krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia gruntu, jakie były przed wejściem w życie noweli, czyli bodajże kilometry.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Panie Ministrze?

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Rekomenduję odrzucić.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (4)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 15.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

To jest poprawka komisyjna, ona już była omawiana.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Tak, tak, została przyjęta.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Mamy głosować nad nią ponownie?

(Głos z sali: Tak, tak.)

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (8)

Kto jest… Wszyscy za? 8 głosów?

(Głos z sali: Tak, 8.)

Ośmioro nas jest?

(Głos z sali: Nie, nie.)

Nie?

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 16.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka nr 16 przywraca do prawa budowlanego uchylany przepis upoważniający ministra właściwego do spraw budownictwa do określenia w drodze rozporządzenia rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Panie Ministrze?

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Rekomenduję odrzucić.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (4)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 17.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Ta poprawka skreśla przepis zmieniający jedną z ostatnich nowelizacji prawa budowlanego.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Panie Ministrze?

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Rekomenduję odrzucić.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (4)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 18.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka nr 18 to jest poprawka, która obniża wysokość opłat za czynności geodezyjne określone w załączniku do ustawy.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Panie Ministrze?

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Rekomenduję odrzucić.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (4)

Poprawka została odrzucona.

To wszystko.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Jeszcze tylko sprawozdawca.)

Proszę?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Sprawozdawca jeszcze.)

Tak jest, sprawozdawca.

Czy pan senator Dunin zechce być sprawozdawcą? Miałbym tylko prośbę, aby sprawozdanie było rzeczowe i krótkie, tak jak ostatnio.

(Senator Artur Dunin: Dobrze, tak będzie.)

Ale rzeczowe również w kontekście tego, o czym pan minister był uprzejmy wspomnieć. Chodzi o to, żeby było tak jak…

(Senator Artur Dunin: Ależ oczywiście…)

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 56)