Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

Nr Data Porządek obrad
98 02.08.2022 r.
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 113), Komisji Infrastruktury (nr 98)
 1. Rozpatrzenie ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (druk senacki nr 775, druki sejmowe nr 2400, 2453 i 2453-A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

97 21.07.2022
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 176), Komisji Infrastruktury (nr 97)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 46. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

 

96 21.07.2022
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 35), Komisji Infrastruktury (nr 96)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 46. posiedzeniu Senatu do ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

retransmisja posiedzenia

 

95 19.07.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 756, druki sejmowe nr 2348 i 2387).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 756 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

94 19.07.2022 r.
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 173), Komisji Infrastruktury (nr 94)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 767, druki sejmowe nr 2398, 2436 i 2436-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 767 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

93 30.06.2022
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu doustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

92 29.06.2022
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 32), Komisji Infrastruktury (nr 92)
 1. Rozpatrzenie ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (druk senacki nr 745, druki sejmowe nr 2308, 2313 i 2313-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 745 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

91 28.06.2022
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 65), Komisji Infrastruktury (nr 91), Komisji Środowiska (nr 82), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 169)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 740, druki sejmowe nr 2262, 2283 i 2283-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 740 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

90 28.06.2022
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 90), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 168), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 138)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (druk senacki nr 737, druki sejmowe nr 2133, 2187  i 2187-A ).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 737 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

89 28.06.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (druk senacki nr 735, druki sejmowe 2204, 2280 i 2280-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 735 A). 
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk senacki nr 732, druki sejmowe nr 2071 i 2315).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 732 A). 
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 736, druki sejmowe 2245, 2279 i 2279-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 736 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia