Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 30) w dniu 12-03-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Ustawodawczej (30.)

w dniu 12 marca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii (druk senacki nr 86).

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 18)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dzień dobry państwu.

Otwieram posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

Punkt 1. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii (druk senacki nr 86)

W porządku dzisiejszego posiedzenia znajduje się punkt: pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii.

Informuję, że marszałek Senatu skierował wczoraj do komisji wniosek o skrócenie terminu rozpatrzenia tego projektu.

Chciałbym przywitać panie i panów senatorów. Na sali jest też trójka europosłów. Witam panią poseł Beatę Mazurek, panią Andżelikę Możdżanowską i pana europosła Karola Karskiego. Witamy państwa serdecznie.

Czy ktoś z państwa senatorów zgłasza zastrzeżenia do porządku posiedzenia? Nie.

Stwierdzam, że porządek posiedzenia został przyjęty.

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku senackim nr 86.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Maria Jackowski.

Proszę pana senatora o przedstawienie członkom komisji projektu uchwały, a jeżeli są jakieś korekty, to proszę o poinformowanie o nich.

Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Mam zaszczyt w imieniu trójki senatorów wnioskodawców przedstawić projekt uchwały senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii.

Tak się składa, że 10 kwietnia minie równo 10 lat od tej ogromnej tragedii. Jak wiemy, zginęło w niej 96 osób, łącznie z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką oraz z panem prezydentem Kaczorowskim. Zginęli ministrowie, generałowie, jak również parlamentarzyści. Przypomnę, że w tej katastrofie zginęło 3 senatorów Rzeczypospolitej Polskiej: pani marszałek Krystyna Bochenek, pani senator Janina Fetlińska z mojego okręgu wyborczego i pan senator Stanisław Zając.

Powstał pomysł, żebyśmy chociaż w takiej formie oddali cześć pamięci ofiar. Uchwała w intencji wnioskodawców ma być krótka, ma oddać hołd i przypomnieć, kiedy to się zdarzyło. Nie zawiera ona żadnych innych elementów, szczegółów dotyczących tej tragedii.

Sądzę, że nie ma sensu jej czytać. Jest krótka, tak że każdy z państwa senatorów mógł się z nią zapoznać. Powiem tylko, że tekst był oczywiście konsultowany. Kilka osób nanosiło poprawki do pierwotnego tekstu. Sadzę, że tekst dobrze oddaje intencje wnioskodawców.

Prosiłbym Wysoką Komisję o poparcie projektu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję panu senatorowi za przedstawienie idei przyjęcia uchwały.

W tym miejscu zgodnie z regulaminem rozpoczynamy zadawanie pytań przez senatorów do wnioskodawcy.

Czy ktoś z pań i panów senatorów… Oczywiście jeżeli ktoś z naszych gości, eurodeputowanych, chce zadać pytanie, to istnieje taka możliwość. Nie widzę chętnych.

Proszę przedstawiciela Biura Legislacyjnego o zajęcie stanowiska.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Szanowni Panowie Przewodniczący! Szanowna Komisjo! Szanowni Państwo!

Biuro nie ma uwag do projektu uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję za opinię biura.

Teraz rozpoczynamy dyskusję.

Czy ktoś z pań i panów senatorów lub naszych gości chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych.

Skoro nie ma zgłoszeń, nie ma wniosków, poddaję pod głosowanie wniosek o przyjęcie uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęcie uchwały w tej sprawie? (16)

Czy jest jakiś głos przeciw? (0)

Czy ktoś wstrzymał się od głosu? (1)

Informuję, że wniosek uzyskał poparcie większości.

Musimy wyznaczyć sprawozdawcę. Kto z trójki senatorów…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Rozumiem, że pan senator Jackowski będzie senatorem sprawozdawcą.

Bardzo serdecznie państwu dziękuję.

(Senator Jan Maria Jackowski: Ja bym…)

Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Przewodniczący!

Chciałbym wszystkim podziękować. Chciałbym też podziękować panu marszałkowi za to, że przychylił się do naszego wniosku. Następne posiedzenie Senatu byłoby po dacie tego wydarzenia, jest więc racjonalne, żebyśmy na tym posiedzeniu rozpatrzyli ten projekt. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Ja też się niezwykle cieszę, że w taki zgodny sposób udało nam się przyjąć tę uchwałę.

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 24)